Návrh vizuálnej identity AMFO

Cieľom mojej diplomovej práce je aktualizovať a spracovať možné nové riešenia vizuálnej identity celoslovenskej prehliadky amatérskej fotografie AMFO. Súťaž má za sebou bohatú históriu, ktorú som preskúmala v rámci teoretickej časti diplomovej práce. V kontexte histórie som sa snažila premýšľať o súčasnosti a možnej budúcnosti tejto súťaže, aby nestratila svoje tradície no aby oslovila súčasného diváka a širšie publikum. Zvolila som si prácu s pixlom ako digitálnym nosičom obrazovej informácie. Súčasná fotografia v drvivej väčšine prípadov pôsobí v digitálnej sfére, digitálne fotoaparáty sprístupnili fotografiu širokej verejnosti a obraz sa tak spracováva prevažne digitálne. Vytvorila som preto pixelovú grafiku štyroch rôznych objektov, v tomto prípade zákuskov, ktoré sa hierarchicky približujú a odďaľujú podľa úrovne súťaže a odhaľujú tak divákovi drobný príbeh za aktuálnym ročníkom. Keďže každý ročník odporúča hlavnú tému podujatia a ja spracovávam výročný päťdesiaty ročník, demonštrovala som princípy vizuálnej identity formou oslavy na tortách so sviečkami, z ktorých sa postupne počas oslavy odjedá. Postupným odďaľovaním obrazu sa divák spočiatku stretáva len s farebnými plochami. 500% priblíženie umožňuje veľké množstvo variability obrazu a je preto vhodné na regionálne kolá, ktoré sa konajú na minimálne 52 miestach. Následne sa dej približuje na 200%, kedy sa víťazi prepracovávajú do krajských kôl a sú odhalené jednotlivé prvky už s väčším detailom. Každý kraj má pridelený svoj prvok, vďaka čomu je farebne a tematicky zjednotený, no stále je súčasťou celku. Následné celoštátne kolo už pracuje s celou šírkou obrazu a predstavuje podujatie ako celok, preto sú prvky v základnom zobrazení 100%. Podujatie tiež pracuje len s jednou písmovou rodinou, vďaka čomu sú zjednotené písomné informácie a texty. Pre celé podujatie som zvolila jednotnú farebnú paletu, definovanú tabuľkou farieb ColorChecker, ktorá funguje na kalibráciu digitálnej fotografie s realitou a zaručuje tak zjednotenie farieb pri postprocese. Tento prvok mi prišiel zaujímavý a preto som ho využila ako základnú paletu celej vizuálnej identity. Dôležité pre súťaž je aj logo, s ktorým pracuje AMFO v celej svojej komunikácií aj mimo organizovaných podujatí, v kancelárskom styku a styku s úradmi či organizačnými zložkami. Je to tiež symbol, ktorý môže pomôcť rozoznať festival aj vizuálne a prináša jednotu v spomínanej komunikácií. Logo vychádza z vzhľadu hľadáčika fotoaparátu, cez ktorý sa fotograf pozerá na svet a vytvára svoje dielo. Je to tiež symbol cielenia, ostrenia na svet okolo nás a zachytávania, približovania a spracovávania určitého objektu, na ktorý hľadáčikom mierime. V mnohých fotoaparátoch sú tieto funkcie znázornené určitým typom vodoznaku, ktorý je symbolicky zachytený v tvare loga a tým je spätý s fotografickým videním sveta. Logo je možné používať samostatne a rovnako tiež ako vodoznak na fotografiu, čím sekundárne evokuje spomínané prelínanie pozerania cez hľadáčik na zachytený obraz. Prínosom mojej diplomovej práce je zjednotenie vizuálnej komunikácie podujatia a tým tak zvýšenie pravdepodobnosti rozpoznateľnosti udalosti medzi svojou konkurenciou. Vizuálnym spracovaním má potenciál zaujať divákov, vytvoriť asociácie, spôsobiť, že si podujatie všimnú a potenciálne ho navštívia.

Linda Pavelková

2. roč.

Mgr.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

linda.pavelkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Linda Pavelková

01_nahladova_pavelkovaLin_srdecne pozdravy-a5b19e4c

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?