AMFO • Linda Pavelková

Návrh vizuálnej identity AMFO

Cieľom mojej diplomovej práce je aktualizovať a spracovať možné nové riešenia vizuálnej identity celoslovenskej prehliadky amatérskej fotografie AMFO. Súťaž má za sebou bohatú históriu, ktorú som preskúmala v rámci teoretickej časti diplomovej práce. V kontexte histórie som sa snažila premýšľať o súčasnosti a možnej budúcnosti tejto súťaže, aby nestratila svoje tradície no aby oslovila súčasného diváka a širšie publikum. Zvolila som si prácu s pixlom ako digitálnym nosičom obrazovej informácie. Súčasná fotografia v drvivej väčšine prípadov pôsobí v digitálnej sfére, digitálne fotoaparáty sprístupnili fotografiu širokej verejnosti a obraz sa tak spracováva prevažne digitálne. Vytvorila som preto pixelovú grafiku štyroch rôznych objektov, v tomto prípade zákuskov, ktoré sa hierarchicky približujú a odďaľujú podľa úrovne súťaže a odhaľujú tak divákovi drobný príbeh za aktuálnym ročníkom. Keďže každý ročník odporúča hlavnú tému podujatia a ja spracovávam výročný päťdesiaty ročník, demonštrovala som princípy vizuálnej identity formou oslavy na tortách so sviečkami, z ktorých sa postupne počas oslavy odjedá. Postupným odďaľovaním obrazu sa divák spočiatku stretáva len s farebnými plochami. 500% priblíženie umožňuje veľké množstvo variability obrazu a je preto vhodné na regionálne kolá, ktoré sa konajú na minimálne 52 miestach. Následne sa dej približuje na 200%, kedy sa víťazi prepracovávajú do krajských kôl a sú odhalené jednotlivé prvky už s väčším detailom. Každý kraj má pridelený svoj prvok, vďaka čomu je farebne a tematicky zjednotený, no stále je súčasťou celku. Následné celoštátne kolo už pracuje s celou šírkou obrazu a predstavuje podujatie ako celok, preto sú prvky v základnom zobrazení 100%. Podujatie tiež pracuje len s jednou písmovou rodinou, vďaka čomu sú zjednotené písomné informácie a texty. Pre celé podujatie som zvolila jednotnú farebnú paletu, definovanú tabuľkou farieb ColorChecker, ktorá funguje na kalibráciu digitálnej fotografie s realitou a zaručuje tak zjednotenie farieb pri postprocese. Tento prvok mi prišiel zaujímavý a preto som ho využila ako základnú paletu celej vizuálnej identity. Dôležité pre súťaž je aj logo, s ktorým pracuje AMFO v celej svojej komunikácií aj mimo organizovaných podujatí, v kancelárskom styku a styku s úradmi či organizačnými zložkami. Je to tiež symbol, ktorý môže pomôcť rozoznať festival aj vizuálne a prináša jednotu v spomínanej komunikácií. Logo vychádza z vzhľadu hľadáčika fotoaparátu, cez ktorý sa fotograf pozerá na svet a vytvára svoje dielo. Je to tiež symbol cielenia, ostrenia na svet okolo nás a zachytávania, približovania a spracovávania určitého objektu, na ktorý hľadáčikom mierime. V mnohých fotoaparátoch sú tieto funkcie znázornené určitým typom vodoznaku, ktorý je symbolicky zachytený v tvare loga a tým je spätý s fotografickým videním sveta. Logo je možné používať samostatne a rovnako tiež ako vodoznak na fotografiu, čím sekundárne evokuje spomínané prelínanie pozerania cez hľadáčik na zachytený obraz. Prínosom mojej diplomovej práce je zjednotenie vizuálnej komunikácie podujatia a tým tak zvýšenie pravdepodobnosti rozpoznateľnosti udalosti medzi svojou konkurenciou. Vizuálnym spracovaním má potenciál zaujať divákov, vytvoriť asociácie, spôsobiť, že si podujatie všimnú a potenciálne ho navštívia.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

AMFO • Linda Pavelková

Návrh vizuálnej identity AMFO

Cieľom mojej diplomovej práce je aktualizovať a spracovať možné nové riešenia vizuálnej identity celoslovenskej prehliadky amatérskej fotografie AMFO. Súťaž má za sebou bohatú históriu, ktorú som preskúmala v rámci teoretickej časti diplomovej práce. V kontexte histórie som sa snažila premýšľať o súčasnosti a možnej budúcnosti tejto súťaže, aby nestratila svoje tradície no aby oslovila súčasného diváka a širšie publikum. Zvolila som si prácu s pixlom ako digitálnym nosičom obrazovej informácie. Súčasná fotografia v drvivej väčšine prípadov pôsobí v digitálnej sfére, digitálne fotoaparáty sprístupnili fotografiu širokej verejnosti a obraz sa tak spracováva prevažne digitálne. Vytvorila som preto pixelovú grafiku štyroch rôznych objektov, v tomto prípade zákuskov, ktoré sa hierarchicky približujú a odďaľujú podľa úrovne súťaže a odhaľujú tak divákovi drobný príbeh za aktuálnym ročníkom. Keďže každý ročník odporúča hlavnú tému podujatia a ja spracovávam výročný päťdesiaty ročník, demonštrovala som princípy vizuálnej identity formou oslavy na tortách so sviečkami, z ktorých sa postupne počas oslavy odjedá. Postupným odďaľovaním obrazu sa divák spočiatku stretáva len s farebnými plochami. 500% priblíženie umožňuje veľké množstvo variability obrazu a je preto vhodné na regionálne kolá, ktoré sa konajú na minimálne 52 miestach. Následne sa dej približuje na 200%, kedy sa víťazi prepracovávajú do krajských kôl a sú odhalené jednotlivé prvky už s väčším detailom. Každý kraj má pridelený svoj prvok, vďaka čomu je farebne a tematicky zjednotený, no stále je súčasťou celku. Následné celoštátne kolo už pracuje s celou šírkou obrazu a predstavuje podujatie ako celok, preto sú prvky v základnom zobrazení 100%. Podujatie tiež pracuje len s jednou písmovou rodinou, vďaka čomu sú zjednotené písomné informácie a texty. Pre celé podujatie som zvolila jednotnú farebnú paletu, definovanú tabuľkou farieb ColorChecker, ktorá funguje na kalibráciu digitálnej fotografie s realitou a zaručuje tak zjednotenie farieb pri postprocese. Tento prvok mi prišiel zaujímavý a preto som ho využila ako základnú paletu celej vizuálnej identity. Dôležité pre súťaž je aj logo, s ktorým pracuje AMFO v celej svojej komunikácií aj mimo organizovaných podujatí, v kancelárskom styku a styku s úradmi či organizačnými zložkami. Je to tiež symbol, ktorý môže pomôcť rozoznať festival aj vizuálne a prináša jednotu v spomínanej komunikácií. Logo vychádza z vzhľadu hľadáčika fotoaparátu, cez ktorý sa fotograf pozerá na svet a vytvára svoje dielo. Je to tiež symbol cielenia, ostrenia na svet okolo nás a zachytávania, približovania a spracovávania určitého objektu, na ktorý hľadáčikom mierime. V mnohých fotoaparátoch sú tieto funkcie znázornené určitým typom vodoznaku, ktorý je symbolicky zachytený v tvare loga a tým je spätý s fotografickým videním sveta. Logo je možné používať samostatne a rovnako tiež ako vodoznak na fotografiu, čím sekundárne evokuje spomínané prelínanie pozerania cez hľadáčik na zachytený obraz. Prínosom mojej diplomovej práce je zjednotenie vizuálnej komunikácie podujatia a tým tak zvýšenie pravdepodobnosti rozpoznateľnosti udalosti medzi svojou konkurenciou. Vizuálnym spracovaním má potenciál zaujať divákov, vytvoriť asociácie, spôsobiť, že si podujatie všimnú a potenciálne ho navštívia.

Zdieľať

AMFO • Linda Pavelková

Návrh vizuálnej identity AMFO

Cieľom mojej diplomovej práce je aktualizovať a spracovať možné nové riešenia vizuálnej identity celoslovenskej prehliadky amatérskej fotografie AMFO. Súťaž má za sebou bohatú históriu, ktorú som preskúmala v rámci teoretickej časti diplomovej práce. V kontexte histórie som sa snažila premýšľať o súčasnosti a možnej budúcnosti tejto súťaže, aby nestratila svoje tradície no aby oslovila súčasného diváka a širšie publikum. Zvolila som si prácu s pixlom ako digitálnym nosičom obrazovej informácie. Súčasná fotografia v drvivej väčšine prípadov pôsobí v digitálnej sfére, digitálne fotoaparáty sprístupnili fotografiu širokej verejnosti a obraz sa tak spracováva prevažne digitálne. Vytvorila som preto pixelovú grafiku štyroch rôznych objektov, v tomto prípade zákuskov, ktoré sa hierarchicky približujú a odďaľujú podľa úrovne súťaže a odhaľujú tak divákovi drobný príbeh za aktuálnym ročníkom. Keďže každý ročník odporúča hlavnú tému podujatia a ja spracovávam výročný päťdesiaty ročník, demonštrovala som princípy vizuálnej identity formou oslavy na tortách so sviečkami, z ktorých sa postupne počas oslavy odjedá. Postupným odďaľovaním obrazu sa divák spočiatku stretáva len s farebnými plochami. 500% priblíženie umožňuje veľké množstvo variability obrazu a je preto vhodné na regionálne kolá, ktoré sa konajú na minimálne 52 miestach. Následne sa dej približuje na 200%, kedy sa víťazi prepracovávajú do krajských kôl a sú odhalené jednotlivé prvky už s väčším detailom. Každý kraj má pridelený svoj prvok, vďaka čomu je farebne a tematicky zjednotený, no stále je súčasťou celku. Následné celoštátne kolo už pracuje s celou šírkou obrazu a predstavuje podujatie ako celok, preto sú prvky v základnom zobrazení 100%. Podujatie tiež pracuje len s jednou písmovou rodinou, vďaka čomu sú zjednotené písomné informácie a texty. Pre celé podujatie som zvolila jednotnú farebnú paletu, definovanú tabuľkou farieb ColorChecker, ktorá funguje na kalibráciu digitálnej fotografie s realitou a zaručuje tak zjednotenie farieb pri postprocese. Tento prvok mi prišiel zaujímavý a preto som ho využila ako základnú paletu celej vizuálnej identity. Dôležité pre súťaž je aj logo, s ktorým pracuje AMFO v celej svojej komunikácií aj mimo organizovaných podujatí, v kancelárskom styku a styku s úradmi či organizačnými zložkami. Je to tiež symbol, ktorý môže pomôcť rozoznať festival aj vizuálne a prináša jednotu v spomínanej komunikácií. Logo vychádza z vzhľadu hľadáčika fotoaparátu, cez ktorý sa fotograf pozerá na svet a vytvára svoje dielo. Je to tiež symbol cielenia, ostrenia na svet okolo nás a zachytávania, približovania a spracovávania určitého objektu, na ktorý hľadáčikom mierime. V mnohých fotoaparátoch sú tieto funkcie znázornené určitým typom vodoznaku, ktorý je symbolicky zachytený v tvare loga a tým je spätý s fotografickým videním sveta. Logo je možné používať samostatne a rovnako tiež ako vodoznak na fotografiu, čím sekundárne evokuje spomínané prelínanie pozerania cez hľadáčik na zachytený obraz. Prínosom mojej diplomovej práce je zjednotenie vizuálnej komunikácie podujatia a tým tak zvýšenie pravdepodobnosti rozpoznateľnosti udalosti medzi svojou konkurenciou. Vizuálnym spracovaním má potenciál zaujať divákov, vytvoriť asociácie, spôsobiť, že si podujatie všimnú a potenciálne ho navštívia.

Zdieľať

Linda Pavelková

linda.pavelkova@gmail.com

Linda Pavelková

linda.pavelkova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.