Perfetto • Mariana Mažgútová

Perfetto

Písmo Perfetto je inšpirované spomienkami na Genia Loci Neapolu. Vďaka reminiscenciám na neapolské uličky vzniklo písmo jemne kaligrafického a gotického charakteru. Písmo obsahuje rezy Regular a Regular Italic. Vertikálne ťahy písma sú lomené. V mínuskách sa do najužšej časti tohto lomu napájajú oblé ťahy a tak je písmo opticky vyváženejšie. Horizontálne ťahy v reze Regular sú nahrané zvlnenými líniami a písmo dostáva hravú dynamiku. Oba rezy, no hlavne rez Regular, majú širokú škálu ligatúr, ktoré mu dodávajú jedinečný charakter. Písmo má web specimen dostupný na www.perfettoperfetto.com. Nechýbajú na ňom talianske farby, estetika zabudnutej talianskej pizzérie, talianske gestikulácie. Na stránke si popri prezeraní písma môžete rovnako pozrieť, alebo aj kúpiť rôzne produkty s názvom Perfetto. Od pece na pizzu, mlynček na kávu až po toaletný papier. A pre plný zážitok je možné si vybrať pomocou futbalovej lopty v akom móde si písmo vychutnáte.

Share on facebook
Zdieľať

Perfetto • Mariana Mažgútová

Perfetto

Písmo Perfetto je inšpirované spomienkami na Genia Loci Neapolu. Vďaka reminiscenciám na neapolské uličky vzniklo písmo jemne kaligrafického a gotického charakteru. Písmo obsahuje rezy Regular a Regular Italic. Vertikálne ťahy písma sú lomené. V mínuskách sa do najužšej časti tohto lomu napájajú oblé ťahy a tak je písmo opticky vyváženejšie. Horizontálne ťahy v reze Regular sú nahrané zvlnenými líniami a písmo dostáva hravú dynamiku. Oba rezy, no hlavne rez Regular, majú širokú škálu ligatúr, ktoré mu dodávajú jedinečný charakter. Písmo má web specimen dostupný na www.perfettoperfetto.com. Nechýbajú na ňom talianske farby, estetika zabudnutej talianskej pizzérie, talianske gestikulácie. Na stránke si popri prezeraní písma môžete rovnako pozrieť, alebo aj kúpiť rôzne produkty s názvom Perfetto. Od pece na pizzu, mlynček na kávu až po toaletný papier. A pre plný zážitok je možné si vybrať pomocou futbalovej lopty v akom móde si písmo vychutnáte.

Share on facebook
Zdieľať

Perfetto • Mariana Mažgútová

Perfetto

Písmo Perfetto je inšpirované spomienkami na Genia Loci Neapolu. Vďaka reminiscenciám na neapolské uličky vzniklo písmo jemne kaligrafického a gotického charakteru. Písmo obsahuje rezy Regular a Regular Italic. Vertikálne ťahy písma sú lomené. V mínuskách sa do najužšej časti tohto lomu napájajú oblé ťahy a tak je písmo opticky vyváženejšie. Horizontálne ťahy v reze Regular sú nahrané zvlnenými líniami a písmo dostáva hravú dynamiku. Oba rezy, no hlavne rez Regular, majú širokú škálu ligatúr, ktoré mu dodávajú jedinečný charakter. Písmo má web specimen dostupný na www.perfettoperfetto.com. Nechýbajú na ňom talianske farby, estetika zabudnutej talianskej pizzérie, talianske gestikulácie. Na stránke si popri prezeraní písma môžete rovnako pozrieť, alebo aj kúpiť rôzne produkty s názvom Perfetto. Od pece na pizzu, mlynček na kávu až po toaletný papier. A pre plný zážitok je možné si vybrať pomocou futbalovej lopty v akom móde si písmo vychutnáte.

Share on facebook
Zdieľať

Mariana Mažgútová

mariana.mazgutova@gmail.com

0915564214

Mariana Mažgútová

mariana.mazgutova@gmail.com

0915564214

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD., Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD., Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.