Atlas liečivých rastlín • Elena Megová

Atlas liečivých rastlín

Naše zadanie spočívalo z výberu dvoch liečivých rastlín, ktorých spája spoločný kľúč. Vytvorili sme layout Atlasu liečivých rastlín, pričom atlas obsahuje letteringy s názvami rastlín a samotného atlasu. Vizuálnu časť tvoria ilustrácie a texty, ktoré vysvetľujú ako a na aký účel sa rastliny používajú.

Koncept mojej práce tvorí myšlienka, ktorá sa opiera o nádej v ťažkom čase. Vstupuje tam, kde už vyzerá, že niet pomoci. Je ako kvet čo vyrastá z kalnej vody a predsa je čistý a krásny. Je ako strom, ktorý zažíva výbuchy ničiace mestá, ale napriek tomu ostáva stáť – pevný a dodnes prinášajúci ovocie. 

Vybrala som si močiarnu rastlinu – Lotos indický a významný strom – Ginko dvojlaločné. Obe tieto rastliny sú v Číne a Japonsku posvätné, teda vysoko uznávané. Ich povesti a historické udalosti tvoria príbeh, ktorého charakter zobrazujem v hravej štylizácii.

Lotos vyjadrujem lososovo-ružovou a Ginko sviežou zelenou farbou. Tak ako obálka, aj celé vnútro sprevádza dym symbolizujúci nádej. Letteringy aj texty vyjadrujú nádej, ktorú udávam v oblých, vlnitých tvaroch. Stredom atlasu prechádza dym, ktorý prepája obe rastliny. Súčasťou ilustrácií sú ľudia, ktorí dostávajú nádej v ťažkom zdravotnom stave. Na dvojstranách tiež možno pozorovať postup na pestovanie rastlín aj v domácom prostredí.

„Kde je nádej, tam prichádza život.”

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Atlas liečivých rastlín • Elena Megová

Atlas liečivých rastlín

Naše zadanie spočívalo z výberu dvoch liečivých rastlín, ktorých spája spoločný kľúč. Vytvorili sme layout Atlasu liečivých rastlín, pričom atlas obsahuje letteringy s názvami rastlín a samotného atlasu. Vizuálnu časť tvoria ilustrácie a texty, ktoré vysvetľujú ako a na aký účel sa rastliny používajú.

Koncept mojej práce tvorí myšlienka, ktorá sa opiera o nádej v ťažkom čase. Vstupuje tam, kde už vyzerá, že niet pomoci. Je ako kvet čo vyrastá z kalnej vody a predsa je čistý a krásny. Je ako strom, ktorý zažíva výbuchy ničiace mestá, ale napriek tomu ostáva stáť – pevný a dodnes prinášajúci ovocie. 

Vybrala som si močiarnu rastlinu – Lotos indický a významný strom – Ginko dvojlaločné. Obe tieto rastliny sú v Číne a Japonsku posvätné, teda vysoko uznávané. Ich povesti a historické udalosti tvoria príbeh, ktorého charakter zobrazujem v hravej štylizácii.

Lotos vyjadrujem lososovo-ružovou a Ginko sviežou zelenou farbou. Tak ako obálka, aj celé vnútro sprevádza dym symbolizujúci nádej. Letteringy aj texty vyjadrujú nádej, ktorú udávam v oblých, vlnitých tvaroch. Stredom atlasu prechádza dym, ktorý prepája obe rastliny. Súčasťou ilustrácií sú ľudia, ktorí dostávajú nádej v ťažkom zdravotnom stave. Na dvojstranách tiež možno pozorovať postup na pestovanie rastlín aj v domácom prostredí.

„Kde je nádej, tam prichádza život.”

Zdieľať

Atlas liečivých rastlín • Elena Megová

Atlas liečivých rastlín

Naše zadanie spočívalo z výberu dvoch liečivých rastlín, ktorých spája spoločný kľúč. Vytvorili sme layout Atlasu liečivých rastlín, pričom atlas obsahuje letteringy s názvami rastlín a samotného atlasu. Vizuálnu časť tvoria ilustrácie a texty, ktoré vysvetľujú ako a na aký účel sa rastliny používajú.

Koncept mojej práce tvorí myšlienka, ktorá sa opiera o nádej v ťažkom čase. Vstupuje tam, kde už vyzerá, že niet pomoci. Je ako kvet čo vyrastá z kalnej vody a predsa je čistý a krásny. Je ako strom, ktorý zažíva výbuchy ničiace mestá, ale napriek tomu ostáva stáť – pevný a dodnes prinášajúci ovocie. 

Vybrala som si močiarnu rastlinu – Lotos indický a významný strom – Ginko dvojlaločné. Obe tieto rastliny sú v Číne a Japonsku posvätné, teda vysoko uznávané. Ich povesti a historické udalosti tvoria príbeh, ktorého charakter zobrazujem v hravej štylizácii.

Lotos vyjadrujem lososovo-ružovou a Ginko sviežou zelenou farbou. Tak ako obálka, aj celé vnútro sprevádza dym symbolizujúci nádej. Letteringy aj texty vyjadrujú nádej, ktorú udávam v oblých, vlnitých tvaroch. Stredom atlasu prechádza dym, ktorý prepája obe rastliny. Súčasťou ilustrácií sú ľudia, ktorí dostávajú nádej v ťažkom zdravotnom stave. Na dvojstranách tiež možno pozorovať postup na pestovanie rastlín aj v domácom prostredí.

„Kde je nádej, tam prichádza život.”

Zdieľať
Untitled_Artwork 5-c99ba221

Elena Megová

elenkamegova@gmail.com

0910773373

Untitled_Artwork 5-c99ba221

Elena Megová

elenkamegova@gmail.com

0910773373

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.