Atlas liečivých rastlín

Naše zadanie spočívalo z výberu dvoch liečivých rastlín, ktorých spája spoločný kľúč. Vytvorili sme layout Atlasu liečivých rastlín, pričom atlas obsahuje letteringy s názvami rastlín a samotného atlasu. Vizuálnu časť tvoria ilustrácie a texty, ktoré vysvetľujú ako a na aký účel sa rastliny používajú.

Koncept mojej práce tvorí myšlienka, ktorá sa opiera o nádej v ťažkom čase. Vstupuje tam, kde už vyzerá, že niet pomoci. Je ako kvet čo vyrastá z kalnej vody a predsa je čistý a krásny. Je ako strom, ktorý zažíva výbuchy ničiace mestá, ale napriek tomu ostáva stáť – pevný a dodnes prinášajúci ovocie. 

Vybrala som si močiarnu rastlinu – Lotos indický a významný strom – Ginko dvojlaločné. Obe tieto rastliny sú v Číne a Japonsku posvätné, teda vysoko uznávané. Ich povesti a historické udalosti tvoria príbeh, ktorého charakter zobrazujem v hravej štylizácii.

Lotos vyjadrujem lososovo-ružovou a Ginko sviežou zelenou farbou. Tak ako obálka, aj celé vnútro sprevádza dym symbolizujúci nádej. Letteringy aj texty vyjadrujú nádej, ktorú udávam v oblých, vlnitých tvaroch. Stredom atlasu prechádza dym, ktorý prepája obe rastliny. Súčasťou ilustrácií sú ľudia, ktorí dostávajú nádej v ťažkom zdravotnom stave. Na dvojstranách tiež možno pozorovať postup na pestovanie rastlín aj v domácom prostredí.

„Kde je nádej, tam prichádza život.”

Elena Megová

1. roč.

Bc.

Ateliér Priestor

Vizuálna komunikácia

elenkamegova@gmail.com

0910773373

Ďalšie príspevky študentky*ta

Elena Megová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?