Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž v umeleckom prednese. Jej poslaním je rozvíjať nadanie, ako aj oboznamovať s literárnymi hodnotami.

Vizuálna identita je postavená na výrazných typografických kompozíciách. Viacero druhov písiem symbolizuje rôznorodú literatúru, ako aj rôznych ľudí, ktorí sa na súťaži zídu. Jedná sa o súťaž s dlhoročnou tradíciou a vážnosťou, ale zároveň sa snaží osloviť mladé publikum. Identita preto kombinuje elegantnejšie aj hravé prvky, s nádychom retra aj modernosti.

Návrh identity zahŕňa logotyp, plagáty, diplomy, ďakovný list, programový bulletin, propagačné predmety a reklamný spot.
Na plagátoch a diplomoch je postupový charakter súťaže vyjadrený hviezdou, ktorá každým kolom svieti žiarivejšie.

Variabilita identity do ďalších ročníkov je možná vo farebnosti a použitých písmach. Rovnako sa mení aj písmo použité v logotype a číslo ročníka, ktoré je jeho súčasťou.

Bernadett Erdélyiová

3. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

detti.erdelyiova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bernadett Erdélyiová

Bernadett-Erdélyiová-OKNO platforma-3-1ee77247

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?