Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Bernadett Erdélyiová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž v umeleckom prednese. Jej poslaním je rozvíjať nadanie, ako aj oboznamovať s literárnymi hodnotami.

Vizuálna identita je postavená na výrazných typografických kompozíciách. Viacero druhov písiem symbolizuje rôznorodú literatúru, ako aj rôznych ľudí, ktorí sa na súťaži zídu. Jedná sa o súťaž s dlhoročnou tradíciou a vážnosťou, ale zároveň sa snaží osloviť mladé publikum. Identita preto kombinuje elegantnejšie aj hravé prvky, s nádychom retra aj modernosti.

Návrh identity zahŕňa logotyp, plagáty, diplomy, ďakovný list, programový bulletin, propagačné predmety a reklamný spot.
Na plagátoch a diplomoch je postupový charakter súťaže vyjadrený hviezdou, ktorá každým kolom svieti žiarivejšie.

Variabilita identity do ďalších ročníkov je možná vo farebnosti a použitých písmach. Rovnako sa mení aj písmo použité v logotype a číslo ročníka, ktoré je jeho súčasťou.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Bernadett Erdélyiová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž v umeleckom prednese. Jej poslaním je rozvíjať nadanie, ako aj oboznamovať s literárnymi hodnotami.

Vizuálna identita je postavená na výrazných typografických kompozíciách. Viacero druhov písiem symbolizuje rôznorodú literatúru, ako aj rôznych ľudí, ktorí sa na súťaži zídu. Jedná sa o súťaž s dlhoročnou tradíciou a vážnosťou, ale zároveň sa snaží osloviť mladé publikum. Identita preto kombinuje elegantnejšie aj hravé prvky, s nádychom retra aj modernosti.

Návrh identity zahŕňa logotyp, plagáty, diplomy, ďakovný list, programový bulletin, propagačné predmety a reklamný spot.
Na plagátoch a diplomoch je postupový charakter súťaže vyjadrený hviezdou, ktorá každým kolom svieti žiarivejšie.

Variabilita identity do ďalších ročníkov je možná vo farebnosti a použitých písmach. Rovnako sa mení aj písmo použité v logotype a číslo ročníka, ktoré je jeho súčasťou.

Zdieľať

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Bernadett Erdélyiová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž v umeleckom prednese. Jej poslaním je rozvíjať nadanie, ako aj oboznamovať s literárnymi hodnotami.

Vizuálna identita je postavená na výrazných typografických kompozíciách. Viacero druhov písiem symbolizuje rôznorodú literatúru, ako aj rôznych ľudí, ktorí sa na súťaži zídu. Jedná sa o súťaž s dlhoročnou tradíciou a vážnosťou, ale zároveň sa snaží osloviť mladé publikum. Identita preto kombinuje elegantnejšie aj hravé prvky, s nádychom retra aj modernosti.

Návrh identity zahŕňa logotyp, plagáty, diplomy, ďakovný list, programový bulletin, propagačné predmety a reklamný spot.
Na plagátoch a diplomoch je postupový charakter súťaže vyjadrený hviezdou, ktorá každým kolom svieti žiarivejšie.

Variabilita identity do ďalších ročníkov je možná vo farebnosti a použitých písmach. Rovnako sa mení aj písmo použité v logotype a číslo ročníka, ktoré je jeho súčasťou.

Zdieľať

Bernadett Erdélyiová

detti.erdelyiova@gmail.com

Bernadett Erdélyiová

detti.erdelyiova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.; Mgr. art. Ondrej Gavalda

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.; Mgr. art. Ondrej Gavalda

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.