Are you a procrastinator?

Témou tohto autorského zinu je prokrastinácia. Väčšinou je vnímaná negatívne, ja som sa však pokúsila pozrieť na ňu z rôznych pohľadov a hlavne s humorom. Názov zinu, ako aj niektoré jeho prvky, sú vtipom či odkazom na podobné existujúce príručky, knihy, články.

Keďže prokrastinácia je často akýmsi vyrušením, najmä pri práci ako vytváranie zinu, použila som princíp vyrušenia na priame demonštrovanie tohto fenoménu. Vyrušovanie začína nenápadne na úrovni znakov či slov a pokračuje až k úplnému znečitateľneniu textu a rozpadu layoutu.

Celý zine začína otázkou Si prokrastinátor? a následným kvízom (v ktorom, dovolím si tvrdiť, 99,9% ľudí zistí, že je). Na záver ponúkam ako riešenie ďalšie čítanie – moje dve knihy Ako prekonať prokrastináciu alebo Ako prokrastinovať. Ak si kúpite obe, dostanete ako darček tieto krásne hodiny.

Písmo Fokus je kondenzovaný tenký slab serif a vzniklo pre účely tohto zinu. V kontraste s ním bolo použité široké tučné sans serifové písmo, ktoré ho účinne vyrušuje.

Bernadett Erdélyiová

3. roč.

Bc.

Ateliér Písmo a Typolab

Vizuálna komunikácia

detti.erdelyiova@gmail.com

421917435899

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bernadett Erdélyiová

Bernadett-Erdélyiová-OKNO platforma-3-1ee77247

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?