Are you a procrastinator? • Bernadett Erdélyiová

Are you a procrastinator?

Témou tohto autorského zinu je prokrastinácia. Väčšinou je vnímaná negatívne, ja som sa však pokúsila pozrieť na ňu z rôznych pohľadov a hlavne s humorom. Názov zinu, ako aj niektoré jeho prvky, sú vtipom či odkazom na podobné existujúce príručky, knihy, články.

Keďže prokrastinácia je často akýmsi vyrušením, najmä pri práci ako vytváranie zinu, použila som princíp vyrušenia na priame demonštrovanie tohto fenoménu. Vyrušovanie začína nenápadne na úrovni znakov či slov a pokračuje až k úplnému znečitateľneniu textu a rozpadu layoutu.

Celý zine začína otázkou Si prokrastinátor? a následným kvízom (v ktorom, dovolím si tvrdiť, 99,9% ľudí zistí, že je). Na záver ponúkam ako riešenie ďalšie čítanie – moje dve knihy Ako prekonať prokrastináciu alebo Ako prokrastinovať. Ak si kúpite obe, dostanete ako darček tieto krásne hodiny.

Písmo Fokus je kondenzovaný tenký slab serif a vzniklo pre účely tohto zinu. V kontraste s ním bolo použité široké tučné sans serifové písmo, ktoré ho účinne vyrušuje.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Are you a procrastinator? • Bernadett Erdélyiová

Are you a procrastinator?

Témou tohto autorského zinu je prokrastinácia. Väčšinou je vnímaná negatívne, ja som sa však pokúsila pozrieť na ňu z rôznych pohľadov a hlavne s humorom. Názov zinu, ako aj niektoré jeho prvky, sú vtipom či odkazom na podobné existujúce príručky, knihy, články.

Keďže prokrastinácia je často akýmsi vyrušením, najmä pri práci ako vytváranie zinu, použila som princíp vyrušenia na priame demonštrovanie tohto fenoménu. Vyrušovanie začína nenápadne na úrovni znakov či slov a pokračuje až k úplnému znečitateľneniu textu a rozpadu layoutu.

Celý zine začína otázkou Si prokrastinátor? a následným kvízom (v ktorom, dovolím si tvrdiť, 99,9% ľudí zistí, že je). Na záver ponúkam ako riešenie ďalšie čítanie – moje dve knihy Ako prekonať prokrastináciu alebo Ako prokrastinovať. Ak si kúpite obe, dostanete ako darček tieto krásne hodiny.

Písmo Fokus je kondenzovaný tenký slab serif a vzniklo pre účely tohto zinu. V kontraste s ním bolo použité široké tučné sans serifové písmo, ktoré ho účinne vyrušuje.

Zdieľať

Are you a procrastinator? • Bernadett Erdélyiová

Are you a procrastinator?

Témou tohto autorského zinu je prokrastinácia. Väčšinou je vnímaná negatívne, ja som sa však pokúsila pozrieť na ňu z rôznych pohľadov a hlavne s humorom. Názov zinu, ako aj niektoré jeho prvky, sú vtipom či odkazom na podobné existujúce príručky, knihy, články.

Keďže prokrastinácia je často akýmsi vyrušením, najmä pri práci ako vytváranie zinu, použila som princíp vyrušenia na priame demonštrovanie tohto fenoménu. Vyrušovanie začína nenápadne na úrovni znakov či slov a pokračuje až k úplnému znečitateľneniu textu a rozpadu layoutu.

Celý zine začína otázkou Si prokrastinátor? a následným kvízom (v ktorom, dovolím si tvrdiť, 99,9% ľudí zistí, že je). Na záver ponúkam ako riešenie ďalšie čítanie – moje dve knihy Ako prekonať prokrastináciu alebo Ako prokrastinovať. Ak si kúpite obe, dostanete ako darček tieto krásne hodiny.

Písmo Fokus je kondenzovaný tenký slab serif a vzniklo pre účely tohto zinu. V kontraste s ním bolo použité široké tučné sans serifové písmo, ktoré ho účinne vyrušuje.

Zdieľať

Bernadett Erdélyiová

detti.erdelyiova@gmail.com

421917435899

Bernadett Erdélyiová

detti.erdelyiova@gmail.com

421917435899

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo a Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

MgA. Boris Meluš; Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo a Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

MgA. Boris Meluš; Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.