OKNO – platforma mladých mesta Bratislava

OKNO je platforma pre aktívnych mladých ľudí v Bratislave, ktorí chcú niečo zmeniť vo svojom okolí.

Na prvé počutie možno zvláštny názov spája slová OK a NO, dve emócie, o ktoré v celom projekte ide. Aby mali mladí možnosť vyjadriť svoj názor, prísť s nápadmi a poukázať na problémy.
Názov sa prepája aj s vizuálom, ktorý pracuje so štítkami, v ktorých sú vyrezané okná alebo priezory rôznych tvarov. To vychádza z idey, že mladí sa pozerajú na veci inou optikou.

Vizuál sa skladá z čiernobieleho obrázka a farebného štítka, ktorý vždy nesie textovú informáciu a je doň vyrezaný priezor ľubovoľného tvaru, cez ktorý zaostrujeme na to podstatné, alebo aj na šedé miesta v meste, kde je priestor na zmenu.
Čiernobiely obrázok zjednocuje jednotlivé vizuály a najlepšie na ňom vynikne farebný štítok. Niekedy sa však môže stať, že obrázok je nutné použiť vo farebnosti. Vtedy je princíp obrátený a na farebnom podklade je použitý čiernobiely štítok.
Okrem fotografie je možné použiť aj ilustráciu či abstraktný vzor. Otvára sa tým možnosť spolupráce s mladými výtvarníkmi.

V prípade, že je textu viac, či ide o predĺžený formát, je možné použiť viacero štítkov, pričom iba jeden alebo dva, záleží od formátu, majú výrez. Zvyšné sú bez neho a je možné na ne umiestniť rozsiahlejšie texty.

V ľavej dolnej časti štítku sú vždy umiestnené aj logo platformy s logom mesta Bratislava.

Vizuálna identita je prezentovaná aj na citylightoch alebo instagrame. Súčasťou je návrh filtrov na instagram, ktoré by umožňovali rýchle poukázanie na problémy mladých ľudí.

Bernadett Erdélyiová

4. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

detti.erdelyiova@gmail.com

421917435899

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bernadett Erdélyiová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?