RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať

RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať
michaela-mocaryova-8a2c81d6

Michaela Močáryová

mocaryova.m@gmail.com

michaela-mocaryova-8a2c81d6

Michaela Močáryová

mocaryova.m@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.