RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať

RE BOOK Naničhodnica • Michaela Močáryová

RE BOOK Naničhodnica

Naničhodnica je príbeh o seniorke Ľudmile ktorá sa po prepustení z nemocnice ocitne bez domova a rozhodne sa potajomky prežívať na chodbách nemocnice. V príbehu sledujeme tragédiu ale aj určitú hru Ľudmili ktorá šikovne vymýšla rôzne spôsoby, ktorými sa vyhne odhaleniu jej tajného pobytu. Môj koncept vychádza z udalosti v knihe kde po prepustení z hospitalizácie Ľudmila dostane svoju zdravotnú kartu, ktorú má pri sebe počas celého deja. Objekt zdravotného záznamu bol pre mňa dôležitý kvôli tomu že stavia čitatela do unikátnej pozície antagonistu, v tomto prípade zdravotného personálu. Taktiež nám ukazuje určitý štátny systém do ktorého Ľudmila ako človek bez domova nezapadá. Dôležité bolo pre mňa vystihnúť sterilitu a odmeranosť prostredia v ktorom Ľudmila nachádza dočasný domov. Vybrala som si preto aj papier Munken Polar práve pre jeho číru belosť. Kniha má švajčiarsku väzbu ktorá napodobňuje otváranie lekárskeho záznamu. Jej sadzba a paginácia dodáva dojem naseba naskladaných kusov papiera. 

Zdieľať
michaela-mocaryova-8a2c81d6

Michaela Močáryová

mocaryova.m@gmail.com

michaela-mocaryova-8a2c81d6

Michaela Močáryová

mocaryova.m@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Typo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.