Vizuálna identita - Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Hlavný prvok tejto vizuálnej identity sú 4 tváre Hviezdoslava, ktoré sú prekrývané typografiou, ktorá im dodáva nový výraz a nové emócie. Tento koncept bol postavený na pozorovaní recitátorov, ktorí rovnako začínajú len s jednoduchým textom a cez vlastný prejav prinášajú niečo vlastné a dodávajú prejavu nové pocity.

Tieto prvky boli následne použité taktiež pri tlačených a propagačných predmetoch, aby celá vizuálna identita pôsobila ucelene. 

Miroslava Bullová

3. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

miroslavambullova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Miroslava Bullová

P1000015-2efc573e

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?