Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Vizuálna identita vychádza z pricípu hracích kariet, kedy sa na propagačných materiáloch súťaže zachováva a obmieňa delenie na polovice. Prečo som vychádzala práve z kariet? Súťaž a hra majú jeden dôležitý spoločný cieľ a to ten, že vyhráva lepší. 

Identita je zameraná na oslovenie širokej verejnosti, ale prioritne mladej generácie.

Kristína Janka Rábeková

3. roč.

Bc.

Ateliér Identita

Vizuálna komunikácia

kika.rabek@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Janka Rábeková

kika_rabek-ale_ba-15-6d6d61f4

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?