Rastliny (ne)liečia choroby • Martina Belejová

Rastliny (ne)liečia choroby

Inšpiráciou pre atlas liečivých rastlín sa stali články, ktoré napríklad tvrdia, že koreň púpavy vám dokáže vyliečiť rakovinu. Práve takéto články môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí uveria prvým prečítaným informáciám a odmietnu overenú liečbu na úkor zázračných prírodných receptov.

Atlas sa zaoberá kontrastom pravdy a klamstva v účinkoch echinacei purpurovej a púpavy lekárskej. V brožúre korektujem texty článkov svojimi poznámkami a zároveň nabádam čitateľa k ďalšiemu overovaniu informácií.

V návrhu používam fólie, ktoré symbolicky, ale aj fyzicky simulujú zakrývanie pravdy. V prípade klamlivej púpavy nám čierno-potlačená priesvitná fólia zakrýva všetko, okrem okienka „zaškatuľkovaného“ pohľadu na text. Červená fólia poskytuje pohľad cez „ružové“, v tomto prípade červené okuliare, pri ktorých je nemožné vidieť spodné červené korektúry. Fólie pri pravdivej echinacei už pri prvom pohľade nič neskrývajú a všetko je napísané čierne-na-bielom. Pri echinacei text nekorektujem, ale len dopĺňam, keďže neobsahuje žiadne absurdné tvrdenia.

Na stranách korektúr a poslednej strane prikladám funkčné QR kódy, ktoré ľudí presmerujú na moje pôvodné zdroje. V brožúre zámerne vynechávam detaily a informácie, aby zvedavosť donútila ľudí si ísť preštudovať ďalšie pohľady na vec. Zámer atlasu je dostať ľudí na internet, kde s týmto začiatočným bodom vedia pokračovať v ďalšom hľadaní pravdy.

Súčasťou zadania boli aj letteringy a ilustrácie, ktoré taktiež napomáhajú kontrastu pravdy a klamstva. V letteringu púpavy vytváram vlnitými a širokými písmenami obmedzený pohľad na článok pod fóliou. Lettering echinacei má písmená konštruované minimalisticky z tenkých čiar, aby bolo možné čítať článok aj cez nich . Pri ilustráciách je púpava zobrazená „zaškatuľkovane“, zatiaľ čo echinacea vie voľne rásť.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rastliny (ne)liečia choroby • Martina Belejová

Rastliny (ne)liečia choroby

Inšpiráciou pre atlas liečivých rastlín sa stali články, ktoré napríklad tvrdia, že koreň púpavy vám dokáže vyliečiť rakovinu. Práve takéto články môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí uveria prvým prečítaným informáciám a odmietnu overenú liečbu na úkor zázračných prírodných receptov.

Atlas sa zaoberá kontrastom pravdy a klamstva v účinkoch echinacei purpurovej a púpavy lekárskej. V brožúre korektujem texty článkov svojimi poznámkami a zároveň nabádam čitateľa k ďalšiemu overovaniu informácií.

V návrhu používam fólie, ktoré symbolicky, ale aj fyzicky simulujú zakrývanie pravdy. V prípade klamlivej púpavy nám čierno-potlačená priesvitná fólia zakrýva všetko, okrem okienka „zaškatuľkovaného“ pohľadu na text. Červená fólia poskytuje pohľad cez „ružové“, v tomto prípade červené okuliare, pri ktorých je nemožné vidieť spodné červené korektúry. Fólie pri pravdivej echinacei už pri prvom pohľade nič neskrývajú a všetko je napísané čierne-na-bielom. Pri echinacei text nekorektujem, ale len dopĺňam, keďže neobsahuje žiadne absurdné tvrdenia.

Na stranách korektúr a poslednej strane prikladám funkčné QR kódy, ktoré ľudí presmerujú na moje pôvodné zdroje. V brožúre zámerne vynechávam detaily a informácie, aby zvedavosť donútila ľudí si ísť preštudovať ďalšie pohľady na vec. Zámer atlasu je dostať ľudí na internet, kde s týmto začiatočným bodom vedia pokračovať v ďalšom hľadaní pravdy.

Súčasťou zadania boli aj letteringy a ilustrácie, ktoré taktiež napomáhajú kontrastu pravdy a klamstva. V letteringu púpavy vytváram vlnitými a širokými písmenami obmedzený pohľad na článok pod fóliou. Lettering echinacei má písmená konštruované minimalisticky z tenkých čiar, aby bolo možné čítať článok aj cez nich . Pri ilustráciách je púpava zobrazená „zaškatuľkovane“, zatiaľ čo echinacea vie voľne rásť.

Zdieľať

Rastliny (ne)liečia choroby • Martina Belejová

Rastliny (ne)liečia choroby

Inšpiráciou pre atlas liečivých rastlín sa stali články, ktoré napríklad tvrdia, že koreň púpavy vám dokáže vyliečiť rakovinu. Práve takéto články môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí uveria prvým prečítaným informáciám a odmietnu overenú liečbu na úkor zázračných prírodných receptov.

Atlas sa zaoberá kontrastom pravdy a klamstva v účinkoch echinacei purpurovej a púpavy lekárskej. V brožúre korektujem texty článkov svojimi poznámkami a zároveň nabádam čitateľa k ďalšiemu overovaniu informácií.

V návrhu používam fólie, ktoré symbolicky, ale aj fyzicky simulujú zakrývanie pravdy. V prípade klamlivej púpavy nám čierno-potlačená priesvitná fólia zakrýva všetko, okrem okienka „zaškatuľkovaného“ pohľadu na text. Červená fólia poskytuje pohľad cez „ružové“, v tomto prípade červené okuliare, pri ktorých je nemožné vidieť spodné červené korektúry. Fólie pri pravdivej echinacei už pri prvom pohľade nič neskrývajú a všetko je napísané čierne-na-bielom. Pri echinacei text nekorektujem, ale len dopĺňam, keďže neobsahuje žiadne absurdné tvrdenia.

Na stranách korektúr a poslednej strane prikladám funkčné QR kódy, ktoré ľudí presmerujú na moje pôvodné zdroje. V brožúre zámerne vynechávam detaily a informácie, aby zvedavosť donútila ľudí si ísť preštudovať ďalšie pohľady na vec. Zámer atlasu je dostať ľudí na internet, kde s týmto začiatočným bodom vedia pokračovať v ďalšom hľadaní pravdy.

Súčasťou zadania boli aj letteringy a ilustrácie, ktoré taktiež napomáhajú kontrastu pravdy a klamstva. V letteringu púpavy vytváram vlnitými a širokými písmenami obmedzený pohľad na článok pod fóliou. Lettering echinacei má písmená konštruované minimalisticky z tenkých čiar, aby bolo možné čítať článok aj cez nich . Pri ilustráciách je púpava zobrazená „zaškatuľkovane“, zatiaľ čo echinacea vie voľne rásť.

Zdieľať
martina_belejova-43dfbd05

Martina Belejová

martina.belejova01@gmail.com

martina_belejova-43dfbd05

Martina Belejová

martina.belejova01@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.