Skadziši • Martina Belejová

Skadziši

Skadzi som? Ta ja východňar. Som ši nakazala, že dám vyrobic mľiko, jogurty a maslá pre ľudze. Šicke jasné etikety a ešče aj nejaký ten fígeľ navyše. Inšpiráciu som ši šchvacla zos slovenských internetových legiend. Je to mľiko ľudze, preto keľo ľudze še na viráloch narehoce, o keľo je vecej šanca, že še to vyciská na obaly.

Skadziši je fiktívna firma, ktorá vyrába mliečne výrobky so zameraním na východoslovenský trh. Spájaním hlášok známych osôb spolu s tématikou mliečnych produktov sa snažím priniesť do obvykle suchých obalov trochu vtipu. Vtipná hláška sa dá prečítať postupným otáčaním obalu, kde je nápis umiestnený postupne na 3 plochách.
Vizuálna stránka obalov bola inšpirovaná amatérskou tvorbou písma a fixkovými grafitmi, ktoré sa nachádzajú aj napr. vo výťahoch panelákov. Letteringy obalov nahrádzajú písmená s diakritikou za ručné, fixkou napísané písmená, ktoré imitujú amatérsky postup výberu fontu bez diakritiky, zároveň písané písmená zvýrazňujú mäkké slabiky východoslovenského nárečia.
Súčasťou identity firmy je logo, letteringy, 6 obalov výrobkov a webová stránka, ktorá slúži na prezentáciu a vysvetlenie inšpirácie za jednotlivými obalmi.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Skadziši • Martina Belejová

Skadziši

Skadzi som? Ta ja východňar. Som ši nakazala, že dám vyrobic mľiko, jogurty a maslá pre ľudze. Šicke jasné etikety a ešče aj nejaký ten fígeľ navyše. Inšpiráciu som ši šchvacla zos slovenských internetových legiend. Je to mľiko ľudze, preto keľo ľudze še na viráloch narehoce, o keľo je vecej šanca, že še to vyciská na obaly.

Skadziši je fiktívna firma, ktorá vyrába mliečne výrobky so zameraním na východoslovenský trh. Spájaním hlášok známych osôb spolu s tématikou mliečnych produktov sa snažím priniesť do obvykle suchých obalov trochu vtipu. Vtipná hláška sa dá prečítať postupným otáčaním obalu, kde je nápis umiestnený postupne na 3 plochách.
Vizuálna stránka obalov bola inšpirovaná amatérskou tvorbou písma a fixkovými grafitmi, ktoré sa nachádzajú aj napr. vo výťahoch panelákov. Letteringy obalov nahrádzajú písmená s diakritikou za ručné, fixkou napísané písmená, ktoré imitujú amatérsky postup výberu fontu bez diakritiky, zároveň písané písmená zvýrazňujú mäkké slabiky východoslovenského nárečia.
Súčasťou identity firmy je logo, letteringy, 6 obalov výrobkov a webová stránka, ktorá slúži na prezentáciu a vysvetlenie inšpirácie za jednotlivými obalmi.

Zdieľať

Skadziši • Martina Belejová

Skadziši

Skadzi som? Ta ja východňar. Som ši nakazala, že dám vyrobic mľiko, jogurty a maslá pre ľudze. Šicke jasné etikety a ešče aj nejaký ten fígeľ navyše. Inšpiráciu som ši šchvacla zos slovenských internetových legiend. Je to mľiko ľudze, preto keľo ľudze še na viráloch narehoce, o keľo je vecej šanca, že še to vyciská na obaly.

Skadziši je fiktívna firma, ktorá vyrába mliečne výrobky so zameraním na východoslovenský trh. Spájaním hlášok známych osôb spolu s tématikou mliečnych produktov sa snažím priniesť do obvykle suchých obalov trochu vtipu. Vtipná hláška sa dá prečítať postupným otáčaním obalu, kde je nápis umiestnený postupne na 3 plochách.
Vizuálna stránka obalov bola inšpirovaná amatérskou tvorbou písma a fixkovými grafitmi, ktoré sa nachádzajú aj napr. vo výťahoch panelákov. Letteringy obalov nahrádzajú písmená s diakritikou za ručné, fixkou napísané písmená, ktoré imitujú amatérsky postup výberu fontu bez diakritiky, zároveň písané písmená zvýrazňujú mäkké slabiky východoslovenského nárečia.
Súčasťou identity firmy je logo, letteringy, 6 obalov výrobkov a webová stránka, ktorá slúži na prezentáciu a vysvetlenie inšpirácie za jednotlivými obalmi.

Zdieľať
martina_belejova-78c1f418

Martina Belejová

martina.belejova01@gmail.com

martina_belejova-78c1f418

Martina Belejová

martina.belejova01@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita, Formlab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Ondrej Gavalda, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita, Formlab

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Ondrej Gavalda, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.