Šeptuchy • Terézia Jandušíková

Šeptuchy

Kniha Šeptuchy od Aleny Sabuchovej, ktorú som tento semester redizajnovala, získala cenu Anasoft Litera 2020. Jej príbeh sa odohráva v prostredí Podlasia, ktoré je opísané ako zabudnutý kraj, kde sa zastavil čas. Jedná sa o melancholické čítanie, ktoré je obklopené hmlou, lesmi a tajomnom. 

Na obálku knihy som umiestnila fotografiu zahmleného lesa. Práve tento motív v deji nachádzame často, preto som jeho využitie vyhodnotila ako dobrý prostriedok na znázornenie emócií, ktoré spolu s postavami prežívame. Pred začiatkom každej kapitoly sú umiestnené dve dvostránky s autorskými fotografiami lesa, ktoré sú situované do dynamického layoutu.

Pri tvorbe písma Šeptucha som sa inšpirovala viacerými fontami z obdobia 70. rokov, ktoré vo mne evokujú vizuál Podlasia. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Šeptuchy • Terézia Jandušíková

Šeptuchy

Kniha Šeptuchy od Aleny Sabuchovej, ktorú som tento semester redizajnovala, získala cenu Anasoft Litera 2020. Jej príbeh sa odohráva v prostredí Podlasia, ktoré je opísané ako zabudnutý kraj, kde sa zastavil čas. Jedná sa o melancholické čítanie, ktoré je obklopené hmlou, lesmi a tajomnom. 

Na obálku knihy som umiestnila fotografiu zahmleného lesa. Práve tento motív v deji nachádzame často, preto som jeho využitie vyhodnotila ako dobrý prostriedok na znázornenie emócií, ktoré spolu s postavami prežívame. Pred začiatkom každej kapitoly sú umiestnené dve dvostránky s autorskými fotografiami lesa, ktoré sú situované do dynamického layoutu.

Pri tvorbe písma Šeptucha som sa inšpirovala viacerými fontami z obdobia 70. rokov, ktoré vo mne evokujú vizuál Podlasia. 

Zdieľať

Šeptuchy • Terézia Jandušíková

Šeptuchy

Kniha Šeptuchy od Aleny Sabuchovej, ktorú som tento semester redizajnovala, získala cenu Anasoft Litera 2020. Jej príbeh sa odohráva v prostredí Podlasia, ktoré je opísané ako zabudnutý kraj, kde sa zastavil čas. Jedná sa o melancholické čítanie, ktoré je obklopené hmlou, lesmi a tajomnom. 

Na obálku knihy som umiestnila fotografiu zahmleného lesa. Práve tento motív v deji nachádzame často, preto som jeho využitie vyhodnotila ako dobrý prostriedok na znázornenie emócií, ktoré spolu s postavami prežívame. Pred začiatkom každej kapitoly sú umiestnené dve dvostránky s autorskými fotografiami lesa, ktoré sú situované do dynamického layoutu.

Pri tvorbe písma Šeptucha som sa inšpirovala viacerými fontami z obdobia 70. rokov, ktoré vo mne evokujú vizuál Podlasia. 

Zdieľať
terezia_jandusikova-3-d041505a

Terézia Jandušíková

terezkaaa01@gmail.com

terezia_jandusikova-3-d041505a

Terézia Jandušíková

terezkaaa01@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD. & Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD. & Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.