9 OSUDOV

V rámci zimného semestra v ateliéri Priestor (katedra Vizuálnej komunikácie) sme boli súčasťou Design Weeku Bratislava (Pandemic edition) a našou témou bola premena.

Svoj projekt som pomenovala 9 OSUDOV, kde sa snažím pomocou hlavnej témy a ďalších podtém (kontrast, čas, hodnota) vyjadriť vplyv času na budovu Aponiho paláca. Ako časový míľnik som si vybrala rok 1867, kedy mesto Bratislava odkúpilo budovu Aponiho paláca pre potreby magistrátu (neskôr na zriadenie múzea).

Čo by sa stalo, keby mesto budovu neodkúpilo a pôvodní majitelia by odišli/zomreli?

Mojou hlavnou ideou je poukázať na vplyv človeka a času na budovy a samotný priestor a čo sa deje, keď sa tento vplyv zmení alebo odstráni. Pracujem s myšlienkou úplného odstránenia ľudského faktoru, taktiež iba so zmenou tohto faktoru, čím sa otvára veľa možností/osudov budovy.

Ako sprostredkovateľa svojej myšlienky som si vybrala obraz. Obraz vnímam ako symbol vyššej spoločnosti a statusu. Zároveň sú pre mňa obrazy aj okno do vtedajšej doby, okno, ktoré nám má priblížiť, ako ľudia vyzerali, ako boli oblečení, čo vtedy považovali za estetické. Túto vlastnosť chcem využiť aj ja, ale obrátene. Obrazy využijem ako okná do možných (paralelných) reálnych aj surreálnych osudov Aponiho paláca.

Pracovala som s jedným z obrazov na prvom poschodí, na ktorom som odprezentovala možné osudy paláca pomocou krátkych animovaných loopov.

Loopy sú súčasťou animovaného spotu ( https://youtu.be/k-giRaompS8 ), ktorý ukazuje jednotlivé osudy. Spot je prispôsobený pre mobily, preto je celé video situované na výšku. V rámci Design Weeku sa prehráva pomocou QR kódu umiestneného na sklenej nádobe s presýpacími hodinami.

Sára Kancianová

4. roč.

Bc.

Ateliér Priestor

Vizuálna komunikácia

sarss316@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sára Kancianová

sara-kancianova-making-of-vincent-03272c7c

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?