Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Simona Császárová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Návrh vizuálnej identity pre celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy •  Hviezdoslavov Kubín

Povesť súťaži sa tento rok bude niesť už 67. rok. Identita preto spája dva dôležité symboly = históriu a súčasnosť. Históriu reprezentujú ilustrácie vytvorené Martinom Benkom vo Hviezdoslavových dielach. Sú symbolom poetickosti a dôležitosti príbehu v každom prednese. Súčasná typografia na druhú stranu nesie moderný kontrastný charakter voči daným ilustráciám. Slová sa rozdeľujú do slabík a zdôrazňujú naše rozprávanie a recitovanie. Samotné logo súťaže • hviezdička • hviezdi tak, ako môže hocikto kto sa do súťaže prihlási a zažiari.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Simona Császárová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Návrh vizuálnej identity pre celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy •  Hviezdoslavov Kubín

Povesť súťaži sa tento rok bude niesť už 67. rok. Identita preto spája dva dôležité symboly = históriu a súčasnosť. Históriu reprezentujú ilustrácie vytvorené Martinom Benkom vo Hviezdoslavových dielach. Sú symbolom poetickosti a dôležitosti príbehu v každom prednese. Súčasná typografia na druhú stranu nesie moderný kontrastný charakter voči daným ilustráciám. Slová sa rozdeľujú do slabík a zdôrazňujú naše rozprávanie a recitovanie. Samotné logo súťaže • hviezdička • hviezdi tak, ako môže hocikto kto sa do súťaže prihlási a zažiari.

Zdieľať

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín • Simona Császárová

Vizuálna identita Hviezdoslavov Kubín

Návrh vizuálnej identity pre celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy •  Hviezdoslavov Kubín

Povesť súťaži sa tento rok bude niesť už 67. rok. Identita preto spája dva dôležité symboly = históriu a súčasnosť. Históriu reprezentujú ilustrácie vytvorené Martinom Benkom vo Hviezdoslavových dielach. Sú symbolom poetickosti a dôležitosti príbehu v každom prednese. Súčasná typografia na druhú stranu nesie moderný kontrastný charakter voči daným ilustráciám. Slová sa rozdeľujú do slabík a zdôrazňujú naše rozprávanie a recitovanie. Samotné logo súťaže • hviezdička • hviezdi tak, ako môže hocikto kto sa do súťaže prihlási a zažiari.

Zdieľať
120442316_3349041491800992_1259990531075587204_o-125f8b41

Simona Császárová

s.csaszarova@gmail.com

0911505894

120442316_3349041491800992_1259990531075587204_o-125f8b41

Simona Császárová

s.csaszarova@gmail.com

0911505894

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Mgr. art. Ondrej Gavalda