FLIPFOOD

FLIPFOOD • swap ovocia a zeleniny

Nenechajme svoje ovocíčko a zeleninu hniť. Prines to čo by si nespapal a vymeň to za niečo chutnejšie. Flipfood • názov eventu je inšpirovaný synonymom swap/vymeniť-flip/obrátiť za niečo iné. Plagáty komunikujú tri hlavné slogany, ktoré taktiež využívajú princíp obrátenia niektorých písmen tak ako aj samotné logo eventu. Na nálepku si môžeš zaznačiť svoje meno a vybrať či je tvoja zelenina/ovocíčko vypestovaná alebo kúpená • Fiktívny event vznikol na podporu medzinárodného dňa Buy nothing day.

FLIPFOOD • swaping veggies and fruits event

Let’s not let our fruit and vegetables rot. Bring what you wouldn’t eat and trade it for something tastier. Flipfood • The name of the event is inspired by the synonym swap / swap-flip / turn for something else. The posters communicate three main slogans, which also use the principle of reversing some letters as well as the event logo itself. You can write down your name on the sticker and choose whether your vegetables / fruits are grown or bought • The fictitious event was created in support of the international Buy nothing day.

Simona Császárová

4. roč.

Bc.

Erazmus • Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest

Vizuálna komunikácia

s.csaszarova@gmail.com

0911505894

Ďalšie príspevky študentky*ta

Simona Császárová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?