HERBA • Houseplant care guide series

Herba • Séria príručiek o starostlivosti pre izbové rastliny

Každý zine je určený pre inú rastlinku a jej potreby. Farebnosť obálok sa strieda podľa iných druhov rastlín. Pri jednej odrode ako sú napr. fikusy sa strieda len samotný obrazec a farby ostávajú. Potrebuješ rýchlo zistiť koľkokrát ju polievať, či koľko svetla potrebuje? Všetky stručné informácie ti ponúka zadná obálka. Vo vnútri sa dozvieš trošku viac o potrebách svojej rastlinky ako sú hnojenie, presádzanie, rozmnožovanie či aká izbová teplota je pre ňu vhodná. Uprostred zinu si nájdeš aj mini plagát, ktorý si vieš vytrhnúť a následne zaznačovať ako často polievaš svoju rastlinku.

Autorské textové písmo Herba bolo vytvorené pre túto sériu zinov. Vychádza z princípov písania zrezaným pierkom. Zanecháva v sebe organickosť a rôznorodosť v ostrých, či zaoblených detailoch vo vnútorných ťahoch znakov. Sada obsahuje špeciálne pixelové symboly určené pre samotné kategórie o starostlivosti.

 

Herba • Houseplant care guide series

Each zine is designed for a different plant and its needs. The color of the zine cover changes according to other types of plants. Do you need to quickly find out how many times to water your plant and how much light does it need? The back cover offers you all the brief information. Inside, you will learn a little more about the needs of your plant, such as fertilization, transplanting, propagation or what room temperature is suitable for it. In the middle of the zine, you will also find a small poster, which you can rip out and then note how often you water your plant.

The custom text typeface Herba was created for this zine’s series. It’s based on the principles of writing with a truncated pen. It captures organicity and diversity in sharp or rounded details in the inner strokes of characters. The alphabet set contains special pixel symbols designed for the care categories themselves.

Simona Császárová

3. roč.

Bc.

Atelíer Písmo

Vizuálna komunikácia

s.csaszarova@gmail.com

0911505894

Ďalšie príspevky študentky*ta

Simona Császárová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?