Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať

Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať
ED5DFD2A-337F-46C4-ADDD-156028953D2E-d62cc5b6

Karolína Ježíková

karolinka.jezikova@gmail.com

0910546273

ED5DFD2A-337F-46C4-ADDD-156028953D2E-d62cc5b6

Karolína Ježíková

karolinka.jezikova@gmail.com

0910546273

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.