Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať

Atlas liečivých rastlín • Karolína Ježíková

Atlas liečivých rastlín

V zimnom semestri bolo naším hlavným zadaním na prípravnom grafickom kurze vytvoriť Atlas liečivých rastlín, (formát: 254 x 318 mm, väzba V1). Našou úlohou si bolo vybrať dve rastliny podľa nejakého spoločného kľúča. Povinnou súčasťou bolo ďalej spracovať pre Atlas aj tri letteringy (tj. lettering pre titulnú stranu a lettering pre dva celé názvy rastlín), ilustrácie k rastlinám, spracovanie textu a vytvorenie gridu, vhodného k celkovému layoutu knižky. 

Pre svoj Atlas som si vybrala rastliny na základe pachu, Levanduľu lekársku, pre ktorú je typická vôňa, a Pakost smradľavý, ktorý sa naopak vyznačuje výrazným zápachom. Pre každú z rastlín som sa rozhodla vytvoriť piktogramy, ktoré zobrazujú čo je rastlina schopná liečiť a k čomu je určená, a fotografie dievčaťa, ktorého postoj a výraz tváre dopomáha charakterizovať rastliny a zároveň ich od seba oddeľuje dvoma rozlišnými úpravami a odlišnými tónmi fialovej, ktorá je typická ako pre Levanduľu, tak aj pre Pakost. Grid som si zvolila pomerne jednoduchý a text som vkladala a upravovala do “obláčikov dymu.”

Zdieľať
ED5DFD2A-337F-46C4-ADDD-156028953D2E-d62cc5b6

Karolína Ježíková

karolinka.jezikova@gmail.com

0910546273

ED5DFD2A-337F-46C4-ADDD-156028953D2E-d62cc5b6

Karolína Ježíková

karolinka.jezikova@gmail.com

0910546273

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.