Vizuálna identita hudobného festivalu

Redizajn hudobného festivalu Pro Musica Nostra

V tejto práci som chcela prepojiť niečo moderné s klasickým, ako to robí aj tento festival. Snaží sa nám opäť priniesť klasickú hudbu, ktorá sa odohráva v rôznych architektonických pamiatkach z rôznych období. To som sa snažila znázorniť hlavným nápisom Pro Musica Nostra, ku ktorému som pridala názov regiónu. Nápis pozostáva z dvoch typov písma, a to z modernejšieho jednoduchého bezpätkového písma a klasického písaného. 

Koncerty sa odohrávajú v rôznych pamiatkach po skoro celom Slovensku a dávajú im druhý dych. Ľudia okrem koncertov môžu obdivovať aj architektúru a je to veľmi dôležitá súčasť festivalu. Preto som sa rozhodla použiť rôzne tvary, vzory a ornamenty z týchto stavieb ako predeľovací prvok medzi regiónmi. Ročníky sú oddelené farbou, ktoré vychádzajú z erbov regiónov. V erboch sa nachádza žltá, zelená, červená a modrá, ktorá by mohla byť použitá pre ďalší ročník. 

Karolína Ježíková

3. roč.

Bc.

Identita

Vizuálna komunikácia

karolinka.jezikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Karolína Ježíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?