Fotozín Pod vplyvom človeka

Záhorie v sebe ukrýva veľkú rozmanitosť biotopov. Človek má pri prechádzke pocit, že ho obklopuje nedotknutá príroda. V skutočnosti je to však prostredie zväčša pretvorené človekom. Na Slovensku a v celej strednej Európe už nenájdeme pôvodnú krajinu bez zásahu ľudí.

Fotozín Pod vplyvom človeka zachytáva fotografie Annamárie Jelínkovej z jej prechádzok po Záhorí. Fotografie nemajú názvy, ale pomocou indexov ich ľahko priradíte k sprievodnému textu, ktorý vám čo-to rozpovie o prírode Záhoria.

Fotozín vznikol ako spolupráca Katedry vizuálnej komunikácie a Katedry fotografie a nových médií VŠVU v rámci predmetu Vznik fotografickej knihy na tému Metamorfózy. Bol tlačený na papier Crush Corn a Crush Almond v tlačiarni vach.print a zviazaný v Kníhviazačstve J+D. Fotodokumentáciu zachytila Nikki Stanke.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Annamária Jelínková, Lena Šebíková

Fotozín Pod vplyvom človeka

Záhorie v sebe ukrýva veľkú rozmanitosť biotopov. Človek má pri prechádzke pocit, že ho obklopuje nedotknutá príroda. V skutočnosti je to však prostredie zväčša pretvorené človekom. Na Slovensku a v celej strednej Európe už nenájdeme pôvodnú krajinu bez zásahu ľudí.

Fotozín Pod vplyvom človeka zachytáva fotografie Annamárie Jelínkovej z jej prechádzok po Záhorí. Fotografie nemajú názvy, ale pomocou indexov ich ľahko priradíte k sprievodnému textu, ktorý vám čo-to rozpovie o prírode Záhoria.

Fotozín vznikol ako spolupráca Katedry vizuálnej komunikácie a Katedry fotografie a nových médií VŠVU v rámci predmetu Vznik fotografickej knihy na tému Metamorfózy. Bol tlačený na papier Crush Corn a Crush Almond v tlačiarni vach.print a zviazaný v Kníhviazačstve J+D. Fotodokumentáciu zachytila Nikki Stanke.

Zdieľať

Fotozín Pod vplyvom človeka

Záhorie v sebe ukrýva veľkú rozmanitosť biotopov. Človek má pri prechádzke pocit, že ho obklopuje nedotknutá príroda. V skutočnosti je to však prostredie zväčša pretvorené človekom. Na Slovensku a v celej strednej Európe už nenájdeme pôvodnú krajinu bez zásahu ľudí.

Fotozín Pod vplyvom človeka zachytáva fotografie Annamárie Jelínkovej z jej prechádzok po Záhorí. Fotografie nemajú názvy, ale pomocou indexov ich ľahko priradíte k sprievodnému textu, ktorý vám čo-to rozpovie o prírode Záhoria.

Fotozín vznikol ako spolupráca Katedry vizuálnej komunikácie a Katedry fotografie a nových médií VŠVU v rámci predmetu Vznik fotografickej knihy na tému Metamorfózy. Bol tlačený na papier Crush Corn a Crush Almond v tlačiarni vach.print a zviazaný v Kníhviazačstve J+D. Fotodokumentáciu zachytila Nikki Stanke.

Zdieľať
Lena-Šebíková-f30dcf61

Annamária Jelínková, Lena Šebíková

lenka.sebik@gmail.com

421917325024

Lena-Šebíková-f30dcf61

Annamária Jelínková, Lena Šebíková

lenka.sebik@gmail.com

421917325024

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Predmet Vznik fotografickej knihy

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Predmet Vznik fotografickej knihy

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.