Fotozín Pod vplyvom človeka

Záhorie v sebe ukrýva veľkú rozmanitosť biotopov. Človek má pri prechádzke pocit, že ho obklopuje nedotknutá príroda. V skutočnosti je to však prostredie zväčša pretvorené človekom. Na Slovensku a v celej strednej Európe už nenájdeme pôvodnú krajinu bez zásahu ľudí.

Fotozín Pod vplyvom človeka zachytáva fotografie Annamárie Jelínkovej z jej prechádzok po Záhorí. Fotografie nemajú názvy, ale pomocou indexov ich ľahko priradíte k sprievodnému textu, ktorý vám čo-to rozpovie o prírode Záhoria.

Fotozín vznikol ako spolupráca Katedry vizuálnej komunikácie a Katedry fotografie a nových médií VŠVU v rámci predmetu Vznik fotografickej knihy na tému Metamorfózy. Bol tlačený na papier Crush Corn a Crush Almond v tlačiarni vach.print a zviazaný v Kníhviazačstve J+D. Fotodokumentáciu zachytila Nikki Stanke.

Annamária Jelínková, Lena Šebíková

2. roč.

Bc.

Predmet Vznik fotografickej knihy

Vizuálna komunikácia

lenka.sebik@gmail.com

421917325024

Ďalšie príspevky študentky*ta

Annamária Jelínková, Lena Šebíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?