Hviezdoslavov Kubín • Alexander Alan Arce

Vizuálna identita pre Hviezdoslavov Kubín

Vytvoril som štvoricu piktogramov, ktoré vychádzajú z Hviezdoslavovho diela “Hájnikova žena”. Tie vytvárajú pre túto konkrétnu vizuálnu identitu jej vlastný charakteristický znak. Farebnosť sa snaží byť výrazná a má upútať na prvý pohľad. Pre toto podujatie som zhotovil aj nenápadné jednofarebné logo, ktoré sa v animácií naopak ukazuje vo farbách. Krátky spot dodáva celej práci život a v neposlednom rade nesmú chýbať rôzne aplikácie, na ktorých sa dá použiť vytvorený vizuál.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Hviezdoslavov Kubín • Alexander Alan Arce

Vizuálna identita pre Hviezdoslavov Kubín

Vytvoril som štvoricu piktogramov, ktoré vychádzajú z Hviezdoslavovho diela “Hájnikova žena”. Tie vytvárajú pre túto konkrétnu vizuálnu identitu jej vlastný charakteristický znak. Farebnosť sa snaží byť výrazná a má upútať na prvý pohľad. Pre toto podujatie som zhotovil aj nenápadné jednofarebné logo, ktoré sa v animácií naopak ukazuje vo farbách. Krátky spot dodáva celej práci život a v neposlednom rade nesmú chýbať rôzne aplikácie, na ktorých sa dá použiť vytvorený vizuál.

Zdieľať

Hviezdoslavov Kubín • Alexander Alan Arce

Vizuálna identita pre Hviezdoslavov Kubín

Vytvoril som štvoricu piktogramov, ktoré vychádzajú z Hviezdoslavovho diela “Hájnikova žena”. Tie vytvárajú pre túto konkrétnu vizuálnu identitu jej vlastný charakteristický znak. Farebnosť sa snaží byť výrazná a má upútať na prvý pohľad. Pre toto podujatie som zhotovil aj nenápadné jednofarebné logo, ktoré sa v animácií naopak ukazuje vo farbách. Krátky spot dodáva celej práci život a v neposlednom rade nesmú chýbať rôzne aplikácie, na ktorých sa dá použiť vytvorený vizuál.

Zdieľať
Snímka obrazovky 2021-01-19 225543-2e454598

Alexander Alan Arce

lxarce772@gmail.com

0948303979

Snímka obrazovky 2021-01-19 225543-2e454598

Alexander Alan Arce

lxarce772@gmail.com

0948303979

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ondrej Gavalda, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Identita

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ondrej Gavalda, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.