Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka

Kniha Posledná k. und k. barónka od autora Silvestera Lavríka na prvý pohľad podáva osudový príbeh barónky Margity Czóbelovej. 
V skutočnosti sa ale do popredia dostáva štúdia člo­veka rozvráteného vojnou a šokovaného hrubosťou novej doby, ktorá sa ťahá naprieč viacerými generáciami.
Je to dokuromán avšak očakávaná dokumentárnosť je neurčitá a voľne sa prelína s fikciou. 
 
Text je komplexný, výrazne fragmentový a nelineárny, s mystifikačnými tendenciami, čo reflektujem svojim dizajnom. Dej dopĺňajú citácie z iných kníh a listy vo forme faksimilií. 
 
Pre účely tejto práce som vytvorila písmo, ktoré následne postupne degradujem. Miestami stráca svoju funkciu – čitatelnosť – a stáva sa z neho len akýsi fragment, ktorý má čitateľovi napovedať, že nie všetko má brať doslovne. 
Písmo na obálke kombinujem s písmom Monarchia, ktorým je vysádzaný nápis k. und k. (Kaiser und König), teda v preklade cisárska a kráľovská – odkaz na časy habsburskej monarchie.
Slovo barónka zámerne devalvujem, kedže Margita bola barónkou len formálne.
 
Hlavnou esenciou redesignu je efekt skenov, ktorý je omniprésent v celej knihe, čo ešte podporuje prítomnosť len sivej farby. Jediným farebným akcentom sú oranžové pečiatky označujúce kapitoly.
 
V závere knihy je obálka – obrázková príloha – kde sa nachádzajú dobové čriepky.
 
V aktuálnom štádiu sa dá knižkou “prelistovať” len fiktívne.
 
 
Pre zážitok v plnej kvalite ☞☞☞☞☞ tu

Ester Mládenková

2. roč.

Bc.

Ateliér písmo

Vizuálna komunikácia

estermladen@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ester Mládenková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

adriana_ondrusova_rokotrend-cb537ee3

Hľadáte niekoho alebo niečo?