Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka • Ester Mládenková

Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka

Kniha Posledná k. und k. barónka od autora Silvestera Lavríka na prvý pohľad podáva osudový príbeh barónky Margity Czóbelovej. 
V skutočnosti sa ale do popredia dostáva štúdia člo­veka rozvráteného vojnou a šokovaného hrubosťou novej doby, ktorá sa ťahá naprieč viacerými generáciami.
Je to dokuromán avšak očakávaná dokumentárnosť je neurčitá a voľne sa prelína s fikciou. 
 
Text je komplexný, výrazne fragmentový a nelineárny, s mystifikačnými tendenciami, čo reflektujem svojim dizajnom. Dej dopĺňajú citácie z iných kníh a listy vo forme faksimilií. 
 
Pre účely tejto práce som vytvorila písmo, ktoré následne postupne degradujem. Miestami stráca svoju funkciu – čitatelnosť – a stáva sa z neho len akýsi fragment, ktorý má čitateľovi napovedať, že nie všetko má brať doslovne. 
Písmo na obálke kombinujem s písmom Monarchia, ktorým je vysádzaný nápis k. und k. (Kaiser und König), teda v preklade cisárska a kráľovská – odkaz na časy habsburskej monarchie.
Slovo barónka zámerne devalvujem, kedže Margita bola barónkou len formálne.
 
Hlavnou esenciou redesignu je efekt skenov, ktorý je omniprésent v celej knihe, čo ešte podporuje prítomnosť len sivej farby. Jediným farebným akcentom sú oranžové pečiatky označujúce kapitoly.
 
V závere knihy je obálka – obrázková príloha – kde sa nachádzajú dobové čriepky.
 
V aktuálnom štádiu sa dá knižkou “prelistovať” len fiktívne.
 
 
Pre zážitok v plnej kvalite ☞☞☞☞☞ tu
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka • Ester Mládenková

Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka

Kniha Posledná k. und k. barónka od autora Silvestera Lavríka na prvý pohľad podáva osudový príbeh barónky Margity Czóbelovej. 
V skutočnosti sa ale do popredia dostáva štúdia člo­veka rozvráteného vojnou a šokovaného hrubosťou novej doby, ktorá sa ťahá naprieč viacerými generáciami.
Je to dokuromán avšak očakávaná dokumentárnosť je neurčitá a voľne sa prelína s fikciou. 
 
Text je komplexný, výrazne fragmentový a nelineárny, s mystifikačnými tendenciami, čo reflektujem svojim dizajnom. Dej dopĺňajú citácie z iných kníh a listy vo forme faksimilií. 
 
Pre účely tejto práce som vytvorila písmo, ktoré následne postupne degradujem. Miestami stráca svoju funkciu – čitatelnosť – a stáva sa z neho len akýsi fragment, ktorý má čitateľovi napovedať, že nie všetko má brať doslovne. 
Písmo na obálke kombinujem s písmom Monarchia, ktorým je vysádzaný nápis k. und k. (Kaiser und König), teda v preklade cisárska a kráľovská – odkaz na časy habsburskej monarchie.
Slovo barónka zámerne devalvujem, kedže Margita bola barónkou len formálne.
 
Hlavnou esenciou redesignu je efekt skenov, ktorý je omniprésent v celej knihe, čo ešte podporuje prítomnosť len sivej farby. Jediným farebným akcentom sú oranžové pečiatky označujúce kapitoly.
 
V závere knihy je obálka – obrázková príloha – kde sa nachádzajú dobové čriepky.
 
V aktuálnom štádiu sa dá knižkou “prelistovať” len fiktívne.
 
 
Pre zážitok v plnej kvalite ☞☞☞☞☞ tu
Zdieľať

Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka • Ester Mládenková

Projekt Rebook – redesign knihy Posledná k. & k. barónka

Kniha Posledná k. und k. barónka od autora Silvestera Lavríka na prvý pohľad podáva osudový príbeh barónky Margity Czóbelovej. 
V skutočnosti sa ale do popredia dostáva štúdia člo­veka rozvráteného vojnou a šokovaného hrubosťou novej doby, ktorá sa ťahá naprieč viacerými generáciami.
Je to dokuromán avšak očakávaná dokumentárnosť je neurčitá a voľne sa prelína s fikciou. 
 
Text je komplexný, výrazne fragmentový a nelineárny, s mystifikačnými tendenciami, čo reflektujem svojim dizajnom. Dej dopĺňajú citácie z iných kníh a listy vo forme faksimilií. 
 
Pre účely tejto práce som vytvorila písmo, ktoré následne postupne degradujem. Miestami stráca svoju funkciu – čitatelnosť – a stáva sa z neho len akýsi fragment, ktorý má čitateľovi napovedať, že nie všetko má brať doslovne. 
Písmo na obálke kombinujem s písmom Monarchia, ktorým je vysádzaný nápis k. und k. (Kaiser und König), teda v preklade cisárska a kráľovská – odkaz na časy habsburskej monarchie.
Slovo barónka zámerne devalvujem, kedže Margita bola barónkou len formálne.
 
Hlavnou esenciou redesignu je efekt skenov, ktorý je omniprésent v celej knihe, čo ešte podporuje prítomnosť len sivej farby. Jediným farebným akcentom sú oranžové pečiatky označujúce kapitoly.
 
V závere knihy je obálka – obrázková príloha – kde sa nachádzajú dobové čriepky.
 
V aktuálnom štádiu sa dá knižkou “prelistovať” len fiktívne.
 
 
Pre zážitok v plnej kvalite ☞☞☞☞☞ tu
Zdieľať

Ester Mládenková

estermladen@gmail.com

Ester Mládenková

estermladen@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér písmo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér písmo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.