https://www.youtube.com/shorts/p24GjXeAM7k

Publikácia pre JKS

Publikácie sú spoluprácou s občianským združením Július Koller Society. Leporelo mapuje ich výstavnú činnosť za posledné tri roky. Každý pol centimeter predstavuje jeden deň pričom práca obsahuje 1036 výstavných dní a meria 6 metrov. Fotografie výstav sú v leporele ako na časovej osi. Obe publikácie znázorňujú ten istý obsah, ale iným spôsobom. Prvá je formálna s fotografiami a textami ku každej výstave. V druhej publikácii je zobrazené trvanie výstav po jednotlivých dňoch. Fotografia sa rozpína v čase podľa toho, ako dlho výstava trvala. Vzniklo tak 10 štruktúr deformovaných dĺžkou času. Práca funguje zložená ako publikácia, keď sa rozloží, dokáže prezentovať pôsobenie združenia v priestore. Funguje ako zložitelná a rozložiteľná výstava.

Martina Masaryková

3. roč.

Bc.

Typolab

Vizuálna komunikácia

martina.masarykova7@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Martina Masaryková

Skuska_font-08

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?