Publikácia pre JKS • Martina Masaryková

https://www.youtube.com/shorts/p24GjXeAM7k

Publikácia pre JKS

Publikácie sú spoluprácou s občianským združením Július Koller Society. Leporelo mapuje ich výstavnú činnosť za posledné tri roky. Každý pol centimeter predstavuje jeden deň pričom práca obsahuje 1036 výstavných dní a meria 6 metrov. Fotografie výstav sú v leporele ako na časovej osi. Obe publikácie znázorňujú ten istý obsah, ale iným spôsobom. Prvá je formálna s fotografiami a textami ku každej výstave. V druhej publikácii je zobrazené trvanie výstav po jednotlivých dňoch. Fotografia sa rozpína v čase podľa toho, ako dlho výstava trvala. Vzniklo tak 10 štruktúr deformovaných dĺžkou času. Práca funguje zložená ako publikácia, keď sa rozloží, dokáže prezentovať pôsobenie združenia v priestore. Funguje ako zložitelná a rozložiteľná výstava.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Publikácia pre JKS • Martina Masaryková

https://www.youtube.com/shorts/p24GjXeAM7k

Publikácia pre JKS

Publikácie sú spoluprácou s občianským združením Július Koller Society. Leporelo mapuje ich výstavnú činnosť za posledné tri roky. Každý pol centimeter predstavuje jeden deň pričom práca obsahuje 1036 výstavných dní a meria 6 metrov. Fotografie výstav sú v leporele ako na časovej osi. Obe publikácie znázorňujú ten istý obsah, ale iným spôsobom. Prvá je formálna s fotografiami a textami ku každej výstave. V druhej publikácii je zobrazené trvanie výstav po jednotlivých dňoch. Fotografia sa rozpína v čase podľa toho, ako dlho výstava trvala. Vzniklo tak 10 štruktúr deformovaných dĺžkou času. Práca funguje zložená ako publikácia, keď sa rozloží, dokáže prezentovať pôsobenie združenia v priestore. Funguje ako zložitelná a rozložiteľná výstava.

Zdieľať

Publikácia pre JKS • Martina Masaryková

https://www.youtube.com/shorts/p24GjXeAM7k

Publikácia pre JKS

Publikácie sú spoluprácou s občianským združením Július Koller Society. Leporelo mapuje ich výstavnú činnosť za posledné tri roky. Každý pol centimeter predstavuje jeden deň pričom práca obsahuje 1036 výstavných dní a meria 6 metrov. Fotografie výstav sú v leporele ako na časovej osi. Obe publikácie znázorňujú ten istý obsah, ale iným spôsobom. Prvá je formálna s fotografiami a textami ku každej výstave. V druhej publikácii je zobrazené trvanie výstav po jednotlivých dňoch. Fotografia sa rozpína v čase podľa toho, ako dlho výstava trvala. Vzniklo tak 10 štruktúr deformovaných dĺžkou času. Práca funguje zložená ako publikácia, keď sa rozloží, dokáže prezentovať pôsobenie združenia v priestore. Funguje ako zložitelná a rozložiteľná výstava.

Zdieľať

Martina Masaryková

martina.masarykova7@gmail.com

Martina Masaryková

martina.masarykova7@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľubica Segečová, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Typolab

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľubica Segečová, Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD., doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.