LPčko Nataša • Nataša Apfelová

LP Platňa Nataša

Všetkých 10 pesničiek nesie názov Nataša. Takže platňa je celá výlučne o mne. Slovo Nataša sa v piesňach opakuje viac ako 90 krát a texty týchto piesní som sádzala fontom Apfel Grotezk a pretože je moje priezvisko  Apfelová bol tento font mojou jednoznačnou voľbou.

Pracovala som s ľudským egom a zároveň som sa snažila reagovať aj na ľudské ego v hudobnom priemysle. Speváci píšu svoje texty o sebe a o svojich problémoch, natáčajú hudobné videoklipy v ktorých oni hrajú hlavnú rolu a majú svoje fotky na titulnej strane albumov. Na túto problematiku som reagovala s humorom a iróniou, pretože presne toto rada v dizajne robím.

Layouty textov a letteringov v mojom dizajne nie sú náhodné, ale stoja na jednoduchej matematike, kedy som si percentuálne vypočítala koľko krát sa v každej piesni nachádza slovo Nataša. V skratke – čím viac sa v piesni nachádza Nataša tým väčší priestor skladba zaberá. Vytvorila som si na základe tejto matematiky mriežku podľa ktorej som robila ručné letteringy a sádzala do nej texty. Povrch obalu je perforovaný prerezávanými čiarami ktoré túto mriežku naznačujú, aby si divák uvedomil prepojenie letteringov a textov a ich vzájomného vzťahu.

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

LPčko Nataša • Nataša Apfelová

LP Platňa Nataša

Všetkých 10 pesničiek nesie názov Nataša. Takže platňa je celá výlučne o mne. Slovo Nataša sa v piesňach opakuje viac ako 90 krát a texty týchto piesní som sádzala fontom Apfel Grotezk a pretože je moje priezvisko  Apfelová bol tento font mojou jednoznačnou voľbou.

Pracovala som s ľudským egom a zároveň som sa snažila reagovať aj na ľudské ego v hudobnom priemysle. Speváci píšu svoje texty o sebe a o svojich problémoch, natáčajú hudobné videoklipy v ktorých oni hrajú hlavnú rolu a majú svoje fotky na titulnej strane albumov. Na túto problematiku som reagovala s humorom a iróniou, pretože presne toto rada v dizajne robím.

Layouty textov a letteringov v mojom dizajne nie sú náhodné, ale stoja na jednoduchej matematike, kedy som si percentuálne vypočítala koľko krát sa v každej piesni nachádza slovo Nataša. V skratke – čím viac sa v piesni nachádza Nataša tým väčší priestor skladba zaberá. Vytvorila som si na základe tejto matematiky mriežku podľa ktorej som robila ručné letteringy a sádzala do nej texty. Povrch obalu je perforovaný prerezávanými čiarami ktoré túto mriežku naznačujú, aby si divák uvedomil prepojenie letteringov a textov a ich vzájomného vzťahu.

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

LPčko Nataša • Nataša Apfelová

LP Platňa Nataša

Všetkých 10 pesničiek nesie názov Nataša. Takže platňa je celá výlučne o mne. Slovo Nataša sa v piesňach opakuje viac ako 90 krát a texty týchto piesní som sádzala fontom Apfel Grotezk a pretože je moje priezvisko  Apfelová bol tento font mojou jednoznačnou voľbou.

Pracovala som s ľudským egom a zároveň som sa snažila reagovať aj na ľudské ego v hudobnom priemysle. Speváci píšu svoje texty o sebe a o svojich problémoch, natáčajú hudobné videoklipy v ktorých oni hrajú hlavnú rolu a majú svoje fotky na titulnej strane albumov. Na túto problematiku som reagovala s humorom a iróniou, pretože presne toto rada v dizajne robím.

Layouty textov a letteringov v mojom dizajne nie sú náhodné, ale stoja na jednoduchej matematike, kedy som si percentuálne vypočítala koľko krát sa v každej piesni nachádza slovo Nataša. V skratke – čím viac sa v piesni nachádza Nataša tým väčší priestor skladba zaberá. Vytvorila som si na základe tejto matematiky mriežku podľa ktorej som robila ručné letteringy a sádzala do nej texty. Povrch obalu je perforovaný prerezávanými čiarami ktoré túto mriežku naznačujú, aby si divák uvedomil prepojenie letteringov a textov a ich vzájomného vzťahu.

Zdieľať
IMG_2037-0addf823

Nataša Apfelová

n.apfelova@gmail.com

IMG_2037-0addf823

Nataša Apfelová

n.apfelova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Identita

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz Identita

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.