REBOOK - Eklektik Bastard

Mojou knihou pre semestrálnu prácu je Eklektik Bastard od Ivany Gibovej. Kniha je úprimná, ironická a nadmieru vulgárna, pričom s vulgarizmami autorka narába hravo a satiricky. Chcela som avšak upustiť od jej aktuálneho vizuálu a tak som sa zamyslela nad tým, ako celý koncept knihy uchopiť z nového uhla pohľadu.

 

Rozhodla som sa knihu prečítať odznova a pri každej strane som ilustrovala istú vetu, výrok, alebo vtipný moment v texte. Zaplnila som tak celý môj diár a ilustrácie som naskenovala. Dlhšiu dobu som bola priklonená k farebnej verzií skenov. Avšak v procese navrhovania som sa rozhodla pre vytvrdenú čiernu farbu, ktorá ilustrácie zoceľuje a zároveň im pridáva na charaktere.

Dlho som nevedela prísť na to, aký font zvoliť k tak výrazným ilustráciam. Mnohé fonty konkurovali ilustrovanému textu a iné zase ilustrácie utláčali. Potrebovala som nájsť typografickú symbiózu. A tú som práve našla v písmolejárne abcdinamo. Ich geniálny sans serifový font ABC Social Extended. Toto písmo je svojim spôsobom zábavné vďaka oblým tvarom a voľne dizajnovanou formou. Pre môj projekt bolo toto písmo perfektnou voľbou pretože ilustráciam nekonkuruje ale dopĺňa ich. Sádzala som text tak povediac na hulváta – husté riadkovanie a 12tkové písmo.

Spôsoby akým som vkladala ilustrácie do textu boli rôzne. Občas ilustrácie text dopĺňali alebo obsiahli celú stranu, inokedy zase stranu presiahli.

Ďalším zaujímavým prvkom môjho redizajnu je číslovanie strán. Pagina sa nachádza výlučne iba na začiatku kapitoly. Každé číslo je kreslené v štýle ilustrácie, ktorá je v kapitole prvá v poradí.

Počas navrhovania som sa zamýšlala aj nad významom eklektizmu a ako sa dá eklektizmus uplatniť v typografii a v dizajne. Moju odpoveď na túto otázku, predstavuje prebal knihy, ktorý spočíva v kolážovom skladaní rôznych písmen a nápisov. Prebal funguje aj ako plagát a taktiež má dva alternatívne prebaly ktoré si čitateľ podľa vlastného uváženia zloží.

Pod prebalom sa skrýva klasický denníkový poťah syntetickou farbenou kožou. Chcela som tým vydvihnúť dôležitosť toho, že kniha je v konečnom dôsledku iba denníkom útržkov zo životov obyčajných žien po tridsiatke.

Na mojej cesta za redizajnom knihy som musela učiniť niekoľko dôležitých rozhodnutí ktoré ma doviedli až k finálnemu dizajnu avšak jej navrhovanie ma nesmierne bavilo, tak ako ma bavila aj samotná kniha.

Nataša Apfelová

1. roč.

Bc.

Typolab

Vizuálna komunikácia

n.apfelova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Apfelová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?