Manó

Práca reprezentuje informačno-orientačný systém v umiestený v bani formou únikovo informačno-náučnej hry.

Tento systém tvorí päť skupín tabúľ. Za pomoci ktorého sa návštevník pustí do objavovania pokladov. Tabule sú strategicky rozmiestnené na zaujímavé banské miesta, vytvorené rukou človeka, prírodou alebo ku zanechaným banským strojom. K lepšej orientácií návštevníkovi pomáha mapa. Začína sa na povrchu v 5 obzore a končí hlboko v podzemí v šiestom.

Na hlavných tabuliach je okrem názvu a čísla ktoré pomáha v orientácií aj reflexný pásik, ktorý sa v svetle baterky zaleskne už v diaľke a tak pripomína zablysknutie medenej alebo zlatej žily. Návštevníka sprevádza aj fantazijná časť a to legenda o Poslednom stratenom banskom škriatkovi, vymyslenej špeciálne pre túto banu- Kobeliarovo.

Janka Sanetriková

3. roč.

Bc.

Ateliér Priestor

Vizuálna komunikácia

jankasanetrikova@gmail.com

0944545940

Ďalšie príspevky študentky*ta

Janka Sanetriková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?