HLADINA

Táto site-specific “maľba” ktorá sa nachádza v odľahlej časti obce Betliar, v blízkosti rieky Slaná, má svojím účelom ako stavby, opustenej stavby symbolizovať sociálny kolaps v lokalite. Zánik baníckej činnosti zanechal mnoho škôd ako na prírode, tak aj na regióne.

Dom, opustené bývanie predstavuje konštrukt sociálneho úpadku, vysťahovalectva, ktorým tento región v dnešnej dobe trpí. Zároveň táto maľba utopickým spôsobom značí pomyselnú hranicu vody pri možnom kolapse banských diel pozdĺž rieky Slaná. Spodné vody, ktoré sa hromadia v opustených dutinách nad obcami v regióne predstavuje veľkú hrozbu pre statiku banských diel a následného kolapsu.

Maľba je tvorená z vytekajúcej kontaminovanej vody a sedimentov z odtokovej šachty bane v obci Nižná Slaná.

Janka Sanetriková

4. roč.

Bc.

Ateliér priestorových komunikácií + video (interná stáž)

Intermédiá

jankasanetrikova@gmail.com

0944545940

Ďalšie príspevky študentky*ta

Janka Sanetriková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?