Médiálié • Celestína Minichová

Médiálié

MÉDIÁLIÉ, 2022
inštalácia, rôzne médiá, videoperformance, loop, zvuková nahrávka, 18:39min

V projekte sa autorka opiera o filozofické kontexty posthumanizmu, zamýšľa sa nad možnosťami formovania iných vzťahovostí, vzťahovania sa k sebe navzájom, v priereze multi-rodových a multi-druhových ideí, problematík human/non-human, organic/non-organic, living/non-living. S týmito knižnicami vedomostí pracuje, extrahuje z nich rezonujúce momenty, zamýšľa sa nad nimi a elaboruje ich ďalej do pojmu – Médiálié (oni/ony-ich, kompozitné telá) fluidné performatívne ekológie hmoty. S viac pohľadovým pojmom sa zoznamuje z rôznych uhlov – otáča ho, premieľa, mliaždi, kreuje. Sprítomňuje ho inak na rôznych úrovniach v prostredí našej súčasnosti ako isté špekulatívne fabulácie citlivého spolubytia. Nabáda k spolusieťovaniu sa v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Médiálié • Celestína Minichová

Médiálié

MÉDIÁLIÉ, 2022
inštalácia, rôzne médiá, videoperformance, loop, zvuková nahrávka, 18:39min

V projekte sa autorka opiera o filozofické kontexty posthumanizmu, zamýšľa sa nad možnosťami formovania iných vzťahovostí, vzťahovania sa k sebe navzájom, v priereze multi-rodových a multi-druhových ideí, problematík human/non-human, organic/non-organic, living/non-living. S týmito knižnicami vedomostí pracuje, extrahuje z nich rezonujúce momenty, zamýšľa sa nad nimi a elaboruje ich ďalej do pojmu – Médiálié (oni/ony-ich, kompozitné telá) fluidné performatívne ekológie hmoty. S viac pohľadovým pojmom sa zoznamuje z rôznych uhlov – otáča ho, premieľa, mliaždi, kreuje. Sprítomňuje ho inak na rôznych úrovniach v prostredí našej súčasnosti ako isté špekulatívne fabulácie citlivého spolubytia. Nabáda k spolusieťovaniu sa v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti.

Zdieľať

Médiálié • Celestína Minichová

Médiálié

MÉDIÁLIÉ, 2022
inštalácia, rôzne médiá, videoperformance, loop, zvuková nahrávka, 18:39min

V projekte sa autorka opiera o filozofické kontexty posthumanizmu, zamýšľa sa nad možnosťami formovania iných vzťahovostí, vzťahovania sa k sebe navzájom, v priereze multi-rodových a multi-druhových ideí, problematík human/non-human, organic/non-organic, living/non-living. S týmito knižnicami vedomostí pracuje, extrahuje z nich rezonujúce momenty, zamýšľa sa nad nimi a elaboruje ich ďalej do pojmu – Médiálié (oni/ony-ich, kompozitné telá) fluidné performatívne ekológie hmoty. S viac pohľadovým pojmom sa zoznamuje z rôznych uhlov – otáča ho, premieľa, mliaždi, kreuje. Sprítomňuje ho inak na rôznych úrovniach v prostredí našej súčasnosti ako isté špekulatívne fabulácie citlivého spolubytia. Nabáda k spolusieťovaniu sa v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti.

Zdieľať
320641388_689539696010223_3401793338015732354_n (1)-412d7e81

Celestína Minichová

celestina.minichova001@gmail.com

421903063903

320641388_689539696010223_3401793338015732354_n (1)-412d7e81

Celestína Minichová

celestina.minichova001@gmail.com

421903063903

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér intermédií

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová, Roman Bicek

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér intermédií

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová, Roman Bicek

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.