Zväčšovanie (Martin Hronský)

Mladší brat Martinko (8.r.) sa už dlhšiu dobu zaujíma o príbeh lode Titanic. Listuje si knižky, pozerá dokumenty a fotografie viažuce sa k nej, čo ho značne inšpiruje, počnúc pri prekresľovaní výjavu na papier. Pre mňa sa stalo zaujímavé sledovať tento proces z pohľadu staršieho, predsa dospelého brata, a bolo mojim zámerom venovať tomu semestrálnu prácu.

 

Využívajúc a podnecujúc jeho potenciál sme spoločne vypracovali súbor ním vyhotovených voľných výstupov, ktorý skúma predmet jeho fascinácie – loď Titanic, ostatne tiež Britannic, RMS Lusitania a iné lode z prvej polovice 20. storočia, ktoré sa potopili (okrem RMS Olympic). „Zväčšovanie“ lodných motívov kreslením, maľovaním a pod. na papiere a plochy nad jeho vlastnú veľkosť utvrdzuje iba jeho predstavy o nich. Dôležitým faktom je nešťastný zánik spomenutých lodí. Moment potápania. O Martinkovom vnímaní sme viedli dialóg, avšak k podrobnejším odôvodneniam, prečo ho tragická časť zaujíma priame vysvetlenie zatiaľ nepoznám. Z toho hľadiska porovnávam svoje správanie a myslenie počas detstva, prichádzam na mnohé interesantné pravdy a som naozaj inšpirovaný našou interakciou.

 

Videozáznam sa pohybuje na poli dokumentu a inscenácie. Dotvorený zvuk vychádza z jednoduchej nahrávky vody vo vani.

 

Jeho práce viac ako pol roka zbieram, zakladám a označujem. Som si istý hodnotou výsledku tejto aktivity. Brata ustavične podporujem a zapojil som ho aj do kolektívnej výstavy na Černochovom vrchu v lete 2022.

Richard Hronský

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz intermédií

Fotografia a nové médiá

hronsky2002@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Richard Hronský

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

deal-final (1)

Hľadáte niekoho alebo niečo?