Zväčšovanie (Martin Hronský)

Mladší brat Martinko (8.r.) sa už dlhšiu dobu zaujíma o príbeh lode Titanic. Listuje si knižky, pozerá dokumenty a fotografie viažuce sa k nej, čo ho značne inšpiruje, počnúc pri prekresľovaní výjavu na papier. Pre mňa sa stalo zaujímavé sledovať tento proces z pohľadu staršieho, predsa dospelého brata, a bolo mojim zámerom venovať tomu semestrálnu prácu.

 

Využívajúc a podnecujúc jeho potenciál sme spoločne vypracovali súbor ním vyhotovených voľných výstupov, ktorý skúma predmet jeho fascinácie – loď Titanic, ostatne tiež Britannic, RMS Lusitania a iné lode z prvej polovice 20. storočia, ktoré sa potopili (okrem RMS Olympic). „Zväčšovanie“ lodných motívov kreslením, maľovaním a pod. na papiere a plochy nad jeho vlastnú veľkosť utvrdzuje iba jeho predstavy o nich. Dôležitým faktom je nešťastný zánik spomenutých lodí. Moment potápania. O Martinkovom vnímaní sme viedli dialóg, avšak k podrobnejším odôvodneniam, prečo ho tragická časť zaujíma priame vysvetlenie zatiaľ nepoznám. Z toho hľadiska porovnávam svoje správanie a myslenie počas detstva, prichádzam na mnohé interesantné pravdy a som naozaj inšpirovaný našou interakciou.

 

Videozáznam sa pohybuje na poli dokumentu a inscenácie. Dotvorený zvuk vychádza z jednoduchej nahrávky vody vo vani.

 

Jeho práce viac ako pol roka zbieram, zakladám a označujem. Som si istý hodnotou výsledku tejto aktivity. Brata ustavične podporujem a zapojil som ho aj do kolektívnej výstavy na Černochovom vrchu v lete 2022.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Richard Hronský

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

Zväčšovanie (Martin Hronský)

Mladší brat Martinko (8.r.) sa už dlhšiu dobu zaujíma o príbeh lode Titanic. Listuje si knižky, pozerá dokumenty a fotografie viažuce sa k nej, čo ho značne inšpiruje, počnúc pri prekresľovaní výjavu na papier. Pre mňa sa stalo zaujímavé sledovať tento proces z pohľadu staršieho, predsa dospelého brata, a bolo mojim zámerom venovať tomu semestrálnu prácu.

 

Využívajúc a podnecujúc jeho potenciál sme spoločne vypracovali súbor ním vyhotovených voľných výstupov, ktorý skúma predmet jeho fascinácie – loď Titanic, ostatne tiež Britannic, RMS Lusitania a iné lode z prvej polovice 20. storočia, ktoré sa potopili (okrem RMS Olympic). „Zväčšovanie“ lodných motívov kreslením, maľovaním a pod. na papiere a plochy nad jeho vlastnú veľkosť utvrdzuje iba jeho predstavy o nich. Dôležitým faktom je nešťastný zánik spomenutých lodí. Moment potápania. O Martinkovom vnímaní sme viedli dialóg, avšak k podrobnejším odôvodneniam, prečo ho tragická časť zaujíma priame vysvetlenie zatiaľ nepoznám. Z toho hľadiska porovnávam svoje správanie a myslenie počas detstva, prichádzam na mnohé interesantné pravdy a som naozaj inšpirovaný našou interakciou.

 

Videozáznam sa pohybuje na poli dokumentu a inscenácie. Dotvorený zvuk vychádza z jednoduchej nahrávky vody vo vani.

 

Jeho práce viac ako pol roka zbieram, zakladám a označujem. Som si istý hodnotou výsledku tejto aktivity. Brata ustavične podporujem a zapojil som ho aj do kolektívnej výstavy na Černochovom vrchu v lete 2022.

Zdieľať

Zväčšovanie (Martin Hronský)

Mladší brat Martinko (8.r.) sa už dlhšiu dobu zaujíma o príbeh lode Titanic. Listuje si knižky, pozerá dokumenty a fotografie viažuce sa k nej, čo ho značne inšpiruje, počnúc pri prekresľovaní výjavu na papier. Pre mňa sa stalo zaujímavé sledovať tento proces z pohľadu staršieho, predsa dospelého brata, a bolo mojim zámerom venovať tomu semestrálnu prácu.

 

Využívajúc a podnecujúc jeho potenciál sme spoločne vypracovali súbor ním vyhotovených voľných výstupov, ktorý skúma predmet jeho fascinácie – loď Titanic, ostatne tiež Britannic, RMS Lusitania a iné lode z prvej polovice 20. storočia, ktoré sa potopili (okrem RMS Olympic). „Zväčšovanie“ lodných motívov kreslením, maľovaním a pod. na papiere a plochy nad jeho vlastnú veľkosť utvrdzuje iba jeho predstavy o nich. Dôležitým faktom je nešťastný zánik spomenutých lodí. Moment potápania. O Martinkovom vnímaní sme viedli dialóg, avšak k podrobnejším odôvodneniam, prečo ho tragická časť zaujíma priame vysvetlenie zatiaľ nepoznám. Z toho hľadiska porovnávam svoje správanie a myslenie počas detstva, prichádzam na mnohé interesantné pravdy a som naozaj inšpirovaný našou interakciou.

 

Videozáznam sa pohybuje na poli dokumentu a inscenácie. Dotvorený zvuk vychádza z jednoduchej nahrávky vody vo vani.

 

Jeho práce viac ako pol roka zbieram, zakladám a označujem. Som si istý hodnotou výsledku tejto aktivity. Brata ustavične podporujem a zapojil som ho aj do kolektívnej výstavy na Černochovom vrchu v lete 2022.

Zdieľať

Richard Hronský

hronsky2002@gmail.com

Richard Hronský

hronsky2002@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz intermédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Barényi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz intermédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Barényi

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.