Prijímač poznania

Proroctvo zo strateného raja sa dostane len ku tým, čo majú odvahu si priznať svoj slávny vesmírny pôvod.

(Súčasť semestrálnej výstavy Ateliéru vvv – Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.  Foto: Adam Šakový)

Lukáš Sobota

4. roč.

Bc.

Ateliér vvv (interná stáž)

Intermédiá

lukas.sobota3@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Sobota

Lukáš-Sobota-Márna-Snaha-277525ad

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?