Prijímač poznania

Proroctvo zo strateného raja sa dostane len ku tým, čo majú odvahu si priznať svoj slávny vesmírny pôvod.

(Súčasť semestrálnej výstavy Ateliéru vvv – Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.  Foto: Adam Šakový)

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Lukáš Sobota

Prijímač poznania

Proroctvo zo strateného raja sa dostane len ku tým, čo majú odvahu si priznať svoj slávny vesmírny pôvod.

(Súčasť semestrálnej výstavy Ateliéru vvv – Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.  Foto: Adam Šakový)

Zdieľať

Prijímač poznania

Proroctvo zo strateného raja sa dostane len ku tým, čo majú odvahu si priznať svoj slávny vesmírny pôvod.

(Súčasť semestrálnej výstavy Ateliéru vvv – Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.  Foto: Adam Šakový)

Zdieľať

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (interná stáž)

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. ; Mgr. art. Dávid Koronczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (interná stáž)

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. ; Mgr. art. Dávid Koronczi

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.