MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal., Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal., Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD.