MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

MÁRNA SNAHA•Lukáš Sobota

MÁRNA SNAHA

Pred sebou máte možnosť vidieť nájdené fragmenty predmetov z dávnej minulosti, ktoré spája ako sme presvedčení spoločný význam znakov, ktoré sú na nich vyobrazené. Dávame ich do súvisu s prejavmi reprezentujúcimi myslenie v istej časti sveta tohto obdobia. A to pravdepodobne myslenie zafarbené pocitom úzkosti prichádzajúcim z náznakov zreálnenia možnosti vlastného zániku alebo minimálne blížiacej sa katastrofy.

A tak sú tieto vyobrazenia až príznačné pre túto civilizáciu v tejto etape jej trvania, nachádzame ich v neuveriteľných počtoch a podobách, na veľkom množstve rôznych materiálov a miest. Táto do istej miery všadeprítomnosť týchto značení pre nás zatiaľ však zostáva záhadou. Najrozšírenejšia interpretácia hovorí, že išlo o snahu zvrátiť isté procesy v rámci fungovania spoločnosti a tak sa vyhnúť predpokladaným dôsledkom, ale nie je jasné ako je možné že niečo zjavne v tak obrovskom merítku neprinieslo žiaden výsledok. Lebo ako vieme ak aj to bola skutočná snaha a nie len prázdna reakcia, tak bola to snaha márna.

Zdieľať

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Lukáš Sobota

lukas.sobota3@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal., Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal., Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.