S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať

S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať
natalia-izakova-48bea90e

Natália Ižáková

natizkv@gmail.com

0940388483

natalia-izakova-48bea90e

Natália Ižáková

natizkv@gmail.com

0940388483

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.