S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať

S&M SHOWROOM I. • Natália Ižáková

S&M SHOWROOM I.

Zámerom bakalárskej práce S&M SHOWROOM I. je vytvoriť provokačnú interaktívnu výstavu do osobného priestoru recipienta, ktorá využíva postupy reklamnej komunikácie s klientom a propagácie produktov na sprostredkovanie a upriamenie väčšej pozornosti na nosné témy výstavy. Tie sú: zneužívanie ženského tela v rámci sexistickej reklamy, objektifikácia, rodovo podmienené násilie a diskriminácia, stereotypy, reprodukčné právo ženy a otázka kontroly nad jej vlastným telom a životom.

List recipientovi: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._list_recipientovi

Sprievodné texty a obrazové materiály: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._sprievodne_texty_a_obrazove_mater

Inštalačný manuál: https://issuu.com/natizkv/docs/s_m_showroom_i._ins_talac_ny_manua_l

Zdieľať
natalia-izakova-48bea90e

Natália Ižáková

natizkv@gmail.com

0940388483

natalia-izakova-48bea90e

Natália Ižáková

natizkv@gmail.com

0940388483

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.