Mezi stromy

Autorský picturebook Mezi stromy se zabývá nejen představivostí a fantazií, ale také introverzí a vnitřním světem. Ztvárňuje myšlenku, že vše, co si dokážeme představit, může být skutečné, a ukazuje přírodu jako způsob úniku z reality. Kniha spadá do žánru fantasy a je určena primárně dětem ve věku 6-12 let. Příběh může čtenářům pomoct zpracovat pocit odlišnosti a osamělosti.

Hlavní postava, mladá školačka Eva, nosí hlavu v oblacích. Nejvíce času tráví se skicákem v rukou, kam zaznamenává barvité představy nadpřirozených tvorů, pročež čelí posměškům ze strany spolužáků. Po škole uniká do vlastního imaginárního světa skrze průchod tunelem (vlakový podchod), který ústí do lesa plného fantastických bytostí. Tito tvorové ji neodsuzují, a tak je považuje za své přátele. Jejich představa je nakonec tak silná, že ji s sebou přivede do reality. Když je mohou vidět i spolužáci, konečně pochopí a přijmou její vidění světa.                                      

Kniha v pevné vazbě o rozměrech 19,5 x 15 cm má 36 stran a obsahuje 17 dvoustranových ilustrací zhotovených technikou digitální malby. Kombinuji v nich precizní lineární kresbu s plně barevnou malbou, přičemž volím umírněné barvy, aby korespondovaly s přírodním prostředím. Motiv dívky s jelenem po boku na obálce je zasazen doprostřed městské ulice přeplněné auty, takže značně kontrastuje s názvem Mezi stromy. Inspirací mi byl především vlastní vztah k lesu a přírodě, který ještě posílila izolace během lockdownů. Druhým významným vlivem při tvorbě byl můj dlouholetý zájem o fantastickou literaturu.

Formu picturebooku jsem zvolila kvůli převládající obrazové stránce, která podporuje sdělení příběhu. Přínos ilustrací spočívá v zachycení jedinečného vidění světa.

______

ENG

Author’s picturebook Among the Trees deals with imagination and fantasy, but also introversion and the inner world. It embodies the idea that everything we can imagine may be real and shows nature as a way to escape from reality. The book belongs to the fantasy genre and is intended for children aged 6-12. The main character, a young schoolgirl Eva, faces misunderstanding from her classmates due to her unfettered fantasies, distinction and introversion. After school, she leaves for her own imaginary world through a tunnel that leads to a forest full of fantastic creatures. The intention is to show and normalize this type of personality, but also to refer to the positive effects of staying in nature. The story can help readers process a sense of difference and loneliness. Picturebook has 36 pages and contains 17 two-page illustrations, which are made using the technique of digital painting. There I combine linear drawing with full-color painting. The inspiration for my work was mainly my own relationship to the forest and nature, but also my long-term interest in fantastic literature. Picturebook is still quite new phenomenon in the Czech and Slovak country; in the genre of fantasy and sci-fi it appears rarely, so therefore it can attract readers.

 

 

Romana Bejdová

2. roč.

Mgr.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

romanabejdova@seznam.cz

Ďalšie príspevky študentky*ta

Romana Bejdová

1-c677c7e6

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?