Milý Denníček

Táto práca je o mojich posledných 4 rokoch života v Bratislave. Odkedy som sa sem presťahoval z rodného mesta Nový Sad v Srbsku, stalo sa mi veľa a táto kniha sa týka všetkých emócií, ktoré mi v tomto časovom okamihu prechádzali cez myseľ. Zahŕňa kultúrne rozdiely medzi Srbskom, Slovenskom a Gréckom, tiež jazykovú bariéru a väčšinou môj vzťah k tomu všetkému.

Andrej Hriešik

4. roč.

Bc.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

andrejhriesik1996@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Andrej Hriešik

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

kniha mezi stromy romana bejdova-2036b653

Hľadáte niekoho alebo niečo?