Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Sára Paldanová

mopita.paldanova@gmail.com

Sára Paldanová

mopita.paldanova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.