Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Plyšové medvede • Sára Paldanová

Plyšové medvede

Moja práca je spätá s atmosférou, okolnosťami a prostredím, ktoré ma obklopilo počas uplynulého semestra. Vznikol priestor pre experimenty, cvičenia a rôzne výtvarné prístupy.

Zamerala som sa predovšetkým na kresbu, voľné skicovanie a prevedenie myšlienok do autorskej grafickej techniky. Grafické listy poukazujú na rôzne formy konania jednotlivcov a skupín ľudí v online priestore. Fragmenty z plyšových medveďov na hlavách figúr plnia funkciu masky. Môžu tiež evokovať známy moralizujúci rozprávkový motív z Mrázika. Predstavujú akúsi detskú naivitu a túžbu po hre.

V závere kritizujem bezohľadnosť, prezentujúcu sa na sociálnych sieťach a nadprodukciu dezinformácií. Túto tému ďalej rozvíjam aj v iných médiách.

Zdieľať

Sára Paldanová

mopita.paldanova@gmail.com

Sára Paldanová

mopita.paldanova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Peter Augustovič, akad. mal.