ISTOTA • Barbara Gocníková

ISTOTA

Práca skúma subjektívnu senzitivitu vnímania domáceho priestoru vyňatím detailov architektúry z ich prirodzeného chaotického prostredia. Vytvorené objekty – reprodukcie rohov, kútov, detaily schodov, stien, vchodov, sú zasadené do priestorov rodičovského domu z ktorého reprodukcie priamo vychádzajú a sú ponechané exponovaniu vplyvom bývania. Napr. stena zafarbená dymom od krbu, obité rohy steny. Ide o neustálu komunikáciu tela a priestoru, proces života, ktorý vytvára z domu domov. Druhá časť objektov je exponovaná v rámci výslednej inštalácie dotvorenej in-situ so zámerom komunikácie s pozorovateľom a jeho priamou komunikáciou s týmto priestorom. Kolekcia objektov obsahuje juxtapozíciu nového a starého materiálu s odkazom na mentálny konštrukt domova, ktorý je súčasťou našej identity zloženej zo starých a novo nadobudnutých skúseností. Zámerom práce je, tiež napríklad použitím starého obkladu, podnietiť u pozorovateľa asociácie na vlastný konštrukt domova vo forme nostalgie, ktorá ponúka vo výsledku môjho výskumu alternatívny pocit istoty. Východiskom práce je subjektívne vnímanie s otázkami ako: čo je domov? Prečo je domov priestorom istoty? Čo robí dom domovom? Výsledkom práce je odokrytie akéhosi objektívneho základu ľudských princípov budovania domova – istoty.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ISTOTA • Barbara Gocníková

ISTOTA

Práca skúma subjektívnu senzitivitu vnímania domáceho priestoru vyňatím detailov architektúry z ich prirodzeného chaotického prostredia. Vytvorené objekty – reprodukcie rohov, kútov, detaily schodov, stien, vchodov, sú zasadené do priestorov rodičovského domu z ktorého reprodukcie priamo vychádzajú a sú ponechané exponovaniu vplyvom bývania. Napr. stena zafarbená dymom od krbu, obité rohy steny. Ide o neustálu komunikáciu tela a priestoru, proces života, ktorý vytvára z domu domov. Druhá časť objektov je exponovaná v rámci výslednej inštalácie dotvorenej in-situ so zámerom komunikácie s pozorovateľom a jeho priamou komunikáciou s týmto priestorom. Kolekcia objektov obsahuje juxtapozíciu nového a starého materiálu s odkazom na mentálny konštrukt domova, ktorý je súčasťou našej identity zloženej zo starých a novo nadobudnutých skúseností. Zámerom práce je, tiež napríklad použitím starého obkladu, podnietiť u pozorovateľa asociácie na vlastný konštrukt domova vo forme nostalgie, ktorá ponúka vo výsledku môjho výskumu alternatívny pocit istoty. Východiskom práce je subjektívne vnímanie s otázkami ako: čo je domov? Prečo je domov priestorom istoty? Čo robí dom domovom? Výsledkom práce je odokrytie akéhosi objektívneho základu ľudských princípov budovania domova – istoty.

Zdieľať

ISTOTA • Barbara Gocníková

ISTOTA

Práca skúma subjektívnu senzitivitu vnímania domáceho priestoru vyňatím detailov architektúry z ich prirodzeného chaotického prostredia. Vytvorené objekty – reprodukcie rohov, kútov, detaily schodov, stien, vchodov, sú zasadené do priestorov rodičovského domu z ktorého reprodukcie priamo vychádzajú a sú ponechané exponovaniu vplyvom bývania. Napr. stena zafarbená dymom od krbu, obité rohy steny. Ide o neustálu komunikáciu tela a priestoru, proces života, ktorý vytvára z domu domov. Druhá časť objektov je exponovaná v rámci výslednej inštalácie dotvorenej in-situ so zámerom komunikácie s pozorovateľom a jeho priamou komunikáciou s týmto priestorom. Kolekcia objektov obsahuje juxtapozíciu nového a starého materiálu s odkazom na mentálny konštrukt domova, ktorý je súčasťou našej identity zloženej zo starých a novo nadobudnutých skúseností. Zámerom práce je, tiež napríklad použitím starého obkladu, podnietiť u pozorovateľa asociácie na vlastný konštrukt domova vo forme nostalgie, ktorá ponúka vo výsledku môjho výskumu alternatívny pocit istoty. Východiskom práce je subjektívne vnímanie s otázkami ako: čo je domov? Prečo je domov priestorom istoty? Čo robí dom domovom? Výsledkom práce je odokrytie akéhosi objektívneho základu ľudských princípov budovania domova – istoty.

Zdieľať
barbara-gocnikova-5bea9328

Barbara Gocníková

gocnik.barbi@gmail.com

0918943252

barbara-gocnikova-5bea9328

Barbara Gocníková

gocnik.barbi@gmail.com

0918943252

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.