ČO DÁVAM MÁM DOSTÁVAM ČO ODOVZDÁM

Vo svojej práci riešim človeka, pôdu, emócie.

Vo svojej práci riešim jazyk, poéziu, preklad.

Vo svojej práci riešim vrstvenie, abstrahovanie, ekonomickosť.

Vo svojej práci riešim prepojenosť, závislosti a zrkadlenie vyššie spomínaného.

Inšpiráciu hľadám v posthumanizme, o ktorý sa ideovo opieram. Za pomoci veľkých mysliteľov súčasnosti, ako sú Rosi Braidotti, Zygmunt Bauman, či Eduardo Kohn, a technológie sa snažím skrz emočný jazyk, ktorý vnímam ako hlavnú hybnú silu spoločnosti, apelovať na recipienta a priblížiť mu tak všeprepojenosť človeka s prírodou. Týmto ho nabádať k akcii.

Emócia a myšlienka tvoria v mojej práci dva základné kamene uvažovania. Emočný jazyk vnímam v rôznych podobách umeleckých polôh. V bode nula je pre mňa stelesnený v poézii, od nej sa aj odrážam ďalej a staviam nové vrstvy. Rozpráva ním zvuk, performance, video umenie, objekt a mnoho ďalších umeleckých vyjadrení.

Pôda pre mňa stelesňuje prírodu, s ktorou sme ako ľudia najsilnejšie prepojení, s ňou prebieha, podľa môjho názoru, najväčšie množstvo rozhovorov. Predávame si najviac informácií i emócií, ktoré však môžu ostať nezachytené či nepochopené. Snažím sa priblížiť sa k pôde, fyzicky i zvukovo. Využívam k tomu rôzne princípy, ľudské – samotný dotyk, či technológiu – geofón a vrstvením emočného jazyka opakovane prekladám emócie snažiac sa docieliť zrozumiteľnú informáciu, ktorú by recipient vedel jasne a zreteľne prijať na najsilnejšej úrovni vnímania – emočne. Ďalej sa na základe prijatých informácií rozhodol podstúpiť kroky k udržaniu symbiotického vzťahu medzi človekom a zemou.

Samotný proces nie je u konca ani zďaleka, zatiaľ som vytvorila iba zopár vrstiev – báseň z rozhovorov s pôdou, pôdny jazyk zo zachytených zvukov zeme pretransformovaný do pôdnej symfónie, ktorá prerozprávava vyššie spomínanú báseň, video a objekt. K týmto vrstvám prikladám text, kde hlbšie ozrejmujem svoje záujmy v podobe Užívateľskej Príručky. Tieto svojbytné, zdanlivo ukončené prvky, tvoria ďalej rozrastajúci sa celok a samy sa môžu ďalej metamorfovať.

Celý proces skončí, keď dospejeme k pochopeniu, kedy tomu tak bude záleží len na nás.

Celestína Minichová

2. roč.

Bc.

Ateliér priestorových komunikácií +

Intermédiá

celestina.minichova001@gmail.com

421903063903

Ďalšie príspevky študentky*ta

Celestína Minichová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?