Zostatky zajtrajška • Patrícia Chamrazová

Zostatky zajtrajška

Červený zoznam. Zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Hodnotí ohrozenosť jednotlivých druhov rastlín a živočíchov zaradených v kategóriách ohrozenosti: zraniteľné, ohrozené, kriticky ohrozené a vyhynuté. Čísla v tomto zozname sú desivé. Takmer 34% z pôvodných druhov flóry na Slovensku je v súčasnosti v ohrození. Obrovské množstvo druhov, ktoré sú ohrozené dnes, čelí vysokému riziku vyhynutia zajtra.

Extrémne výkyvy počasia sa stali normou. Lesy zachvacujú požiare, permafrost sa stráca, ľadovce sa roztápajú, úrodné pôdy sa stávaju vyprahnutou neúrodnou krajinou, rastliny a živočíchy vymierajú neuveriteľnou rýchlosťou…

Aj napriek tomu že dopady klimatickej krízy je možné pocítiť a vidieť na každom kroku, klimatická politika je celosvetovo nedostačujúca a neadekvátna k vážnosti situácie. To čo ekonómovia považujú za pokrok, považujú ekológovia za skazu. Celkový zámer spoločnosti musí byt presmerovaný z neustáleho rastu a rozširovania na minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov. 

Moja práca je metaforickým dialógom správania spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Zostatky zajtrajška • Patrícia Chamrazová

Zostatky zajtrajška

Červený zoznam. Zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Hodnotí ohrozenosť jednotlivých druhov rastlín a živočíchov zaradených v kategóriách ohrozenosti: zraniteľné, ohrozené, kriticky ohrozené a vyhynuté. Čísla v tomto zozname sú desivé. Takmer 34% z pôvodných druhov flóry na Slovensku je v súčasnosti v ohrození. Obrovské množstvo druhov, ktoré sú ohrozené dnes, čelí vysokému riziku vyhynutia zajtra.

Extrémne výkyvy počasia sa stali normou. Lesy zachvacujú požiare, permafrost sa stráca, ľadovce sa roztápajú, úrodné pôdy sa stávaju vyprahnutou neúrodnou krajinou, rastliny a živočíchy vymierajú neuveriteľnou rýchlosťou…

Aj napriek tomu že dopady klimatickej krízy je možné pocítiť a vidieť na každom kroku, klimatická politika je celosvetovo nedostačujúca a neadekvátna k vážnosti situácie. To čo ekonómovia považujú za pokrok, považujú ekológovia za skazu. Celkový zámer spoločnosti musí byt presmerovaný z neustáleho rastu a rozširovania na minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov. 

Moja práca je metaforickým dialógom správania spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdieľať

Zostatky zajtrajška • Patrícia Chamrazová

Zostatky zajtrajška

Červený zoznam. Zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Hodnotí ohrozenosť jednotlivých druhov rastlín a živočíchov zaradených v kategóriách ohrozenosti: zraniteľné, ohrozené, kriticky ohrozené a vyhynuté. Čísla v tomto zozname sú desivé. Takmer 34% z pôvodných druhov flóry na Slovensku je v súčasnosti v ohrození. Obrovské množstvo druhov, ktoré sú ohrozené dnes, čelí vysokému riziku vyhynutia zajtra.

Extrémne výkyvy počasia sa stali normou. Lesy zachvacujú požiare, permafrost sa stráca, ľadovce sa roztápajú, úrodné pôdy sa stávaju vyprahnutou neúrodnou krajinou, rastliny a živočíchy vymierajú neuveriteľnou rýchlosťou…

Aj napriek tomu že dopady klimatickej krízy je možné pocítiť a vidieť na každom kroku, klimatická politika je celosvetovo nedostačujúca a neadekvátna k vážnosti situácie. To čo ekonómovia považujú za pokrok, považujú ekológovia za skazu. Celkový zámer spoločnosti musí byt presmerovaný z neustáleho rastu a rozširovania na minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov. 

Moja práca je metaforickým dialógom správania spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdieľať
IMG_128423small-2-683fc8b1

Patrícia Chamrazová

patricia.cham0258@gmail.com

0905762624

IMG_128423small-2-683fc8b1

Patrícia Chamrazová

patricia.cham0258@gmail.com

0905762624

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií +

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií +

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.