Zostatky zajtrajška

Červený zoznam. Zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Hodnotí ohrozenosť jednotlivých druhov rastlín a živočíchov zaradených v kategóriách ohrozenosti: zraniteľné, ohrozené, kriticky ohrozené a vyhynuté. Čísla v tomto zozname sú desivé. Takmer 34% z pôvodných druhov flóry na Slovensku je v súčasnosti v ohrození. Obrovské množstvo druhov, ktoré sú ohrozené dnes, čelí vysokému riziku vyhynutia zajtra.

Extrémne výkyvy počasia sa stali normou. Lesy zachvacujú požiare, permafrost sa stráca, ľadovce sa roztápajú, úrodné pôdy sa stávaju vyprahnutou neúrodnou krajinou, rastliny a živočíchy vymierajú neuveriteľnou rýchlosťou…

Aj napriek tomu že dopady klimatickej krízy je možné pocítiť a vidieť na každom kroku, klimatická politika je celosvetovo nedostačujúca a neadekvátna k vážnosti situácie. To čo ekonómovia považujú za pokrok, považujú ekológovia za skazu. Celkový zámer spoločnosti musí byt presmerovaný z neustáleho rastu a rozširovania na minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov. 

Moja práca je metaforickým dialógom správania spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.

Patrícia Chamrazová

2. roč.

Mgr.

Ateliér priestorových komunikácií +

Intermédiá

patricia.cham0258@gmail.com

0905762624

Ďalšie príspevky študentky*ta

Patrícia Chamrazová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?