Accidents of Connection

V mojej diplomovej práci skúmam existenciu na pomedzí virtuálneho a fyzického sveta. 

Čo znamená byť človekom v čase bezprecedentných technologických možností? Ako sa mení koncept tela a jeho súčasná úloha v sociálno-politických a kultúrnych diskurzoch? Aké možnosti nám otvára preklenutie priepasti medzi technologickou mániou a fyzickým zážitkom z pobytu v ľudskom tele? Ako sa mení vnímanie nášho tela prostredníctvom existencie v zmiešanej realite? Aké sú možnosti opätovnej prezentácie a pretvárania našich tiel v digitálnej podobe?

Možno teraz viac ako kedykoľvek predtým, hranice nášho tela už nemôžu byť definované len kožou. Ako spoločnosť, pre ktorú sa technológie stali neoddeliteľnou súčasťou života, už ďalej neexistujeme ako stabilné, fyzicky definované bytosti vo fyzickom priestore. Naše dôverné vzťahy s internetom spôsobili hlboké zmeny v povahe našej subjektivity a našich skúseností. Online sme prepojení takmer súčasne s neustále rastúcou sieťou ľudí a priestorov a to jednoznačne ovplyvňuje a mení aj samotnú povahu našej identity. 

Časti našej osobnosti lietajú virtuálnom a rozširujú vnímanie nášho „ja” ďaleko za hranice fyzickej reality. Zaujíma ma táto interakcia ľudského tela s digitálnym priestorom a vedomé posúvanie hraníc fyzického priestoru do digitálna na pozadí s neutíchajúcim pocitom straty kontaktu s „pôvodným” fyzickým „ja” a pocitu telesnosti. 

Samotné chápanie toho, čo sa považuje za telo, je otázne. Súčasné „ja” v kyberpriestore zahŕňa virtuálny svet a transformuje ho na ďalší prejav tela, ktoré existuje súčasne vo fyzickom aj virtuálnom svete. Digitálna reprezentáciu nás vo virtuálnom prostredí, niečo, čo je nám tak blízke, že sa toho môžeme dokonca dotýkať alebo cítiť to napriek jej nehmotnej povahe.

Vďaka mojim skúsenostiam so vstupom do virtuálnych 3D prostredí som si všimla prítomné napätie a rozpor, ktorý vzniká medzi pocitom pohybujúceho sa fyzického tela a vnímaním digitálneho tela vo virtuálnom prostredí. Rozpor medzi vnímaním a cítením. Táto skúsenosť a všetky pocity s ňou spojené vytvorila základ pre túto prácu a výskum, ktorý sa pokúsil zaoberať komplexnoxťou virtuality a telesnosti našich tiel. Pozorovať nestabilnosť a efemérnosť organickej aj digitálnej hmoty v 21. storočí je pre mňa fascinujúca. Preto sa skúmanie somatického tela v hybridnej realite stalo mojou témou.

Patrícia Chamrazová

2. roč.

Mgr.

APK+

Intermédiá

Patricia.cham0258@gmail.com

421905762624

Ďalšie príspevky študentky*ta

Patrícia Chamrazová

IMG_7283.jp2-08a6c175

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?