Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily) • Petra Nela Pučeková

Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily)

Záver mojej diplomovej práce balansuje medzi subjektívnou meditáciou a manifestáciou ženy v súčasnom svete. Hlavnou inšpiráciou mi bola kultúra burlesque, nie len kvôli jej aktivistickému potenciálu, ale aj kúzlu a atmosfére ktorú so sebou prináša. Možno práve burlesque by nám mohol odhaliť (to je predsa jeho hlavná stratégia) svet bez binarít. Mohol by nás otvoriť novému pohľadu, ktorý nesúdi ale naopak obdivuje, svetu plnému rôznorodosti a rôznorodovosti, telám ktoré kráčajú v ústrety vonkajšiemu svetu – neskrývajú sa. Oslavu a ohľaduplnosť, cez ktorú svet do tela vstupuje alebo z neho vychádza, alebo cez ktorú telo samo vychádza v ústrety svetu.

 

Vďaka kondenzácií týchto myšlienkových pochodov a pocitov vznikol primárny výstup – 

perforwomance (a)  a výstup sekundárny videoinštalácia (b).

 

Per for womance (I believe I am a dancer but I bruise easily)  (a) – je performance v dĺžke 20 minút a napísaná bola pre 3 performerky*performerov. Gradácia sa neriadi zvyčajnou krivkou napätia – tak ako sme na ňu zvyknuté*zvyknutí v dráme z pohľadu západného divadla. Dramaturgická linka je viac rozptýlená a jednotlivé obrazy na seba nadväzujú iba voľne a intuitívne. Performance začína staticky a postupne sa rozpohybuje. Je prechodom z krajiny mysle do priestoru, z hlavy do tela. Perforwomance sa odohrala v galérií A promise of Kneropy, Bratislava 8. a 9. 6. 2022

 

I believe I am a dancer but I bruise easily (b) – je multimediálna inštalácia pozostávajúca z premietacej plochy a slow-motion videa, kde vidíme dve performerky v burlesque kostýmoch sa boxovať. Ich pokus je však trošku chabý, dá sa odčítať že techniku boxu neovládajú, údery nie sú presne smerované. Celý pokus o súboj tak vyznieva jemne pateticky. Premietacia plocha je doplnená a prírodné konáre ktoré sú ozdobené syntetickými materiálmi, tvoria syntézu prírody a umelosti, reality a fantázie. Celá inštalácia na seba púta pozornosť možno až výstrednou strojenosťou, ktorá ako aj rôzne iné, patrí medzi stratégie umenia burlesque.  

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily) • Petra Nela Pučeková

Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily)

Záver mojej diplomovej práce balansuje medzi subjektívnou meditáciou a manifestáciou ženy v súčasnom svete. Hlavnou inšpiráciou mi bola kultúra burlesque, nie len kvôli jej aktivistickému potenciálu, ale aj kúzlu a atmosfére ktorú so sebou prináša. Možno práve burlesque by nám mohol odhaliť (to je predsa jeho hlavná stratégia) svet bez binarít. Mohol by nás otvoriť novému pohľadu, ktorý nesúdi ale naopak obdivuje, svetu plnému rôznorodosti a rôznorodovosti, telám ktoré kráčajú v ústrety vonkajšiemu svetu – neskrývajú sa. Oslavu a ohľaduplnosť, cez ktorú svet do tela vstupuje alebo z neho vychádza, alebo cez ktorú telo samo vychádza v ústrety svetu.

 

Vďaka kondenzácií týchto myšlienkových pochodov a pocitov vznikol primárny výstup – 

perforwomance (a)  a výstup sekundárny videoinštalácia (b).

 

Per for womance (I believe I am a dancer but I bruise easily)  (a) – je performance v dĺžke 20 minút a napísaná bola pre 3 performerky*performerov. Gradácia sa neriadi zvyčajnou krivkou napätia – tak ako sme na ňu zvyknuté*zvyknutí v dráme z pohľadu západného divadla. Dramaturgická linka je viac rozptýlená a jednotlivé obrazy na seba nadväzujú iba voľne a intuitívne. Performance začína staticky a postupne sa rozpohybuje. Je prechodom z krajiny mysle do priestoru, z hlavy do tela. Perforwomance sa odohrala v galérií A promise of Kneropy, Bratislava 8. a 9. 6. 2022

 

I believe I am a dancer but I bruise easily (b) – je multimediálna inštalácia pozostávajúca z premietacej plochy a slow-motion videa, kde vidíme dve performerky v burlesque kostýmoch sa boxovať. Ich pokus je však trošku chabý, dá sa odčítať že techniku boxu neovládajú, údery nie sú presne smerované. Celý pokus o súboj tak vyznieva jemne pateticky. Premietacia plocha je doplnená a prírodné konáre ktoré sú ozdobené syntetickými materiálmi, tvoria syntézu prírody a umelosti, reality a fantázie. Celá inštalácia na seba púta pozornosť možno až výstrednou strojenosťou, ktorá ako aj rôzne iné, patrí medzi stratégie umenia burlesque.  

Zdieľať

Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily) • Petra Nela Pučeková

Perforwomance (I believe I am a dancer But I bruise easily)

Záver mojej diplomovej práce balansuje medzi subjektívnou meditáciou a manifestáciou ženy v súčasnom svete. Hlavnou inšpiráciou mi bola kultúra burlesque, nie len kvôli jej aktivistickému potenciálu, ale aj kúzlu a atmosfére ktorú so sebou prináša. Možno práve burlesque by nám mohol odhaliť (to je predsa jeho hlavná stratégia) svet bez binarít. Mohol by nás otvoriť novému pohľadu, ktorý nesúdi ale naopak obdivuje, svetu plnému rôznorodosti a rôznorodovosti, telám ktoré kráčajú v ústrety vonkajšiemu svetu – neskrývajú sa. Oslavu a ohľaduplnosť, cez ktorú svet do tela vstupuje alebo z neho vychádza, alebo cez ktorú telo samo vychádza v ústrety svetu.

 

Vďaka kondenzácií týchto myšlienkových pochodov a pocitov vznikol primárny výstup – 

perforwomance (a)  a výstup sekundárny videoinštalácia (b).

 

Per for womance (I believe I am a dancer but I bruise easily)  (a) – je performance v dĺžke 20 minút a napísaná bola pre 3 performerky*performerov. Gradácia sa neriadi zvyčajnou krivkou napätia – tak ako sme na ňu zvyknuté*zvyknutí v dráme z pohľadu západného divadla. Dramaturgická linka je viac rozptýlená a jednotlivé obrazy na seba nadväzujú iba voľne a intuitívne. Performance začína staticky a postupne sa rozpohybuje. Je prechodom z krajiny mysle do priestoru, z hlavy do tela. Perforwomance sa odohrala v galérií A promise of Kneropy, Bratislava 8. a 9. 6. 2022

 

I believe I am a dancer but I bruise easily (b) – je multimediálna inštalácia pozostávajúca z premietacej plochy a slow-motion videa, kde vidíme dve performerky v burlesque kostýmoch sa boxovať. Ich pokus je však trošku chabý, dá sa odčítať že techniku boxu neovládajú, údery nie sú presne smerované. Celý pokus o súboj tak vyznieva jemne pateticky. Premietacia plocha je doplnená a prírodné konáre ktoré sú ozdobené syntetickými materiálmi, tvoria syntézu prírody a umelosti, reality a fantázie. Celá inštalácia na seba púta pozornosť možno až výstrednou strojenosťou, ktorá ako aj rôzne iné, patrí medzi stratégie umenia burlesque.  

Zdieľať
74415725_980627332279481_8024175528103641088_n copy-895735fb

Petra Nela Pučeková

pucekova.petra@gmail.com

421910499931

74415725_980627332279481_8024175528103641088_n copy-895735fb

Petra Nela Pučeková

pucekova.petra@gmail.com

421910499931

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Martin Piaček, Dávid Koronczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Martin Piaček, Dávid Koronczi

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.