Dočasná krajina

~ Premena, ktorá prináša potenciálne nové formy.
Dočasná krajina prepája dve dlhodobejšie skúmania. Pozorujem vodu, jej transformatívny potenciál na krajinu, mohutnosť, deštruktívnosť a súčasnú nepostrádateľnosť, fluidnosť, premenlivosť skupenstiev a foriem, nestálosť. Východiskom sa stáva tiež môj dlhoročný dôverný vzťah k vnútrozemskej delte Dunaja.
Jej premenlivosť si subjektívne asociujem s osobnými povahovými črtami- fascináciou životom na ceste, obmenou sociálnych štruktúr a frekventovaným sťahovaním v rámci miest a krajín.
Druhým aspektom mojej práce je riasa. Uplnynulý rok som sa venovala jej pozorovaniu pod mikroskopom, performatívnym výstupom a skúmaniu vizuálnej formy, v rámci doplnkového ateliéru maľby 3AEM.
Volím si ju ako reprezentáciu mikro dieliku ekosystému.
Vnímam vzájomný vzťah medzi mikro dielikom a štruktúrou veľkého celku.
Ako autor odstupujem z role tvorcu a tým symbolicky prenechávam priestor k prejavu zvolenému médiu.
Zadávam vstupné podmienky a ďalej sa stávam pozorovateľom situácie. Neustále prítomné pomalé kvapkanie vody pomaly deštruuje kôpku rias umiestnenú pod infúzny systém. Fragilný jav, ktorý sa odohráva bez ohľadu na názor individuality.

Časť práce (na stene) bola vytvorená v rámci workshopu Nová Krajina . Tvorí ju textilný objekt a videozáznam z terénnej práce na rieke Slaná.

Lucia Večerna

3. roč.

Bc.

Ateliér priestorových komunikácií +

Intermédiá

lucia.vecerna@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lucia Večerna

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?