Osobná analýza • Ema Šútovcová

Osobná analýza • Personal analysis

Dielo zobrazuje rozbor mojej individuality. Tri rôzne pohľady na moju osobnosť za pomoci psychoterapeutických, psychiatrických a psychologických testov:

– stupnica nálad (zber každodenného náldového rozpoloženia v podobe 2 mesiacov)

– rorschachové testy (výskum psychiatra na základe analýzy obrazových testov)

– emocionálny graf (zber pohľadov ľudí v mojom okolí na základe emócií, ktoré sú podľa nich pre mňa určujúce a formujú to ako ma ľudia vnímajú)

Kto vlastne som?

Celý výskum som umiestnila do sterilného priestoru „ambulatnej čakárne“ lekára, čím som chcela navodiť dojem akéhosi akútneho zdravotného stavu a uchopiť tak vnímanie psychických porúch ako reálnu zdravotnú problematiku. Lekárske prostredie má navodiť pocit úzkosti a strachu, ktoré som v poslednom období intenzívne pociťovala. V čakárni počuť čas, ako pomaly tiká – tik-tak – ako dlho treba čakať a kedy sa spamätať a dať dokopy? Zobrazujem niečo, čo ma zachránilo – terapia, čo zformovalo môj „duševný autorpotrét“. Emócie sú našou „tvárou“, cez ňu sa dozvedáme kto naozaj sme, ovplyvňuje to, ako nás vnímajú ostatní, ako sa cítime sami vo vlastnej koži či tele a aj to, ako nás diagnostikuje terapeut či psychiater. Tento spôsob osobnej analýzy tromi princípmi psycho-testov mi umožnil vytvoriť akýsi môj „trojdimenzionálny“ autoportét.
Poukazuje aj na to, ako veľa-krát pomoc vyhľadávame a chceme ju, sme otvorení ju prijať… no neschopnosť systému pomoci v zdravotnej starostlivosti ju narúša („Neklopte nezavoláme vás“). A nám nezostáva nič iné len „čakať“. Ale dokedy?!

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Osobná analýza • Ema Šútovcová

Osobná analýza • Personal analysis

Dielo zobrazuje rozbor mojej individuality. Tri rôzne pohľady na moju osobnosť za pomoci psychoterapeutických, psychiatrických a psychologických testov:

– stupnica nálad (zber každodenného náldového rozpoloženia v podobe 2 mesiacov)

– rorschachové testy (výskum psychiatra na základe analýzy obrazových testov)

– emocionálny graf (zber pohľadov ľudí v mojom okolí na základe emócií, ktoré sú podľa nich pre mňa určujúce a formujú to ako ma ľudia vnímajú)

Kto vlastne som?

Celý výskum som umiestnila do sterilného priestoru „ambulatnej čakárne“ lekára, čím som chcela navodiť dojem akéhosi akútneho zdravotného stavu a uchopiť tak vnímanie psychických porúch ako reálnu zdravotnú problematiku. Lekárske prostredie má navodiť pocit úzkosti a strachu, ktoré som v poslednom období intenzívne pociťovala. V čakárni počuť čas, ako pomaly tiká – tik-tak – ako dlho treba čakať a kedy sa spamätať a dať dokopy? Zobrazujem niečo, čo ma zachránilo – terapia, čo zformovalo môj „duševný autorpotrét“. Emócie sú našou „tvárou“, cez ňu sa dozvedáme kto naozaj sme, ovplyvňuje to, ako nás vnímajú ostatní, ako sa cítime sami vo vlastnej koži či tele a aj to, ako nás diagnostikuje terapeut či psychiater. Tento spôsob osobnej analýzy tromi princípmi psycho-testov mi umožnil vytvoriť akýsi môj „trojdimenzionálny“ autoportét.
Poukazuje aj na to, ako veľa-krát pomoc vyhľadávame a chceme ju, sme otvorení ju prijať… no neschopnosť systému pomoci v zdravotnej starostlivosti ju narúša („Neklopte nezavoláme vás“). A nám nezostáva nič iné len „čakať“. Ale dokedy?!

Zdieľať

Osobná analýza • Ema Šútovcová

Osobná analýza • Personal analysis

Dielo zobrazuje rozbor mojej individuality. Tri rôzne pohľady na moju osobnosť za pomoci psychoterapeutických, psychiatrických a psychologických testov:

– stupnica nálad (zber každodenného náldového rozpoloženia v podobe 2 mesiacov)

– rorschachové testy (výskum psychiatra na základe analýzy obrazových testov)

– emocionálny graf (zber pohľadov ľudí v mojom okolí na základe emócií, ktoré sú podľa nich pre mňa určujúce a formujú to ako ma ľudia vnímajú)

Kto vlastne som?

Celý výskum som umiestnila do sterilného priestoru „ambulatnej čakárne“ lekára, čím som chcela navodiť dojem akéhosi akútneho zdravotného stavu a uchopiť tak vnímanie psychických porúch ako reálnu zdravotnú problematiku. Lekárske prostredie má navodiť pocit úzkosti a strachu, ktoré som v poslednom období intenzívne pociťovala. V čakárni počuť čas, ako pomaly tiká – tik-tak – ako dlho treba čakať a kedy sa spamätať a dať dokopy? Zobrazujem niečo, čo ma zachránilo – terapia, čo zformovalo môj „duševný autorpotrét“. Emócie sú našou „tvárou“, cez ňu sa dozvedáme kto naozaj sme, ovplyvňuje to, ako nás vnímajú ostatní, ako sa cítime sami vo vlastnej koži či tele a aj to, ako nás diagnostikuje terapeut či psychiater. Tento spôsob osobnej analýzy tromi princípmi psycho-testov mi umožnil vytvoriť akýsi môj „trojdimenzionálny“ autoportét.
Poukazuje aj na to, ako veľa-krát pomoc vyhľadávame a chceme ju, sme otvorení ju prijať… no neschopnosť systému pomoci v zdravotnej starostlivosti ju narúša („Neklopte nezavoláme vás“). A nám nezostáva nič iné len „čakať“. Ale dokedy?!

Zdieľať
ema-sutovcova-avatar-7eeae13f

Ema Šútovcová

ema.sutovcova@gmail.com

421948317314

ema-sutovcova-avatar-7eeae13f

Ema Šútovcová

ema.sutovcova@gmail.com

421948317314

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz intermédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Peter Barényi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz intermédií

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Peter Barényi

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.