Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať

Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať
censure-677a1470

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

censure-677a1470

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

APK+

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof.Anton Čierny, Jaroslav Kyša

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

APK+

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof.Anton Čierny, Jaroslav Kyša

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.