Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať

Berehynja (z cyklusu Unstuble) • Kasha Potrohosh

Berehynja (z cyklusu Unstable)

Medium: inštalácia (videoperformance, maľba)

Project Berehynja je z cyklusu Unstuble, project venovaný reflexii vojny na Ukrajine.

Bez rozdielu na gender, jazyk, vek, orientáciu, národnosť – každý prežíva vlastnú ťarchu vojnových konfliktov, nesie vlastné bremeno. Ako žena vnímam vojnu po svojom, otváram feministický diskurz, reflektujem moju úlohu, kde  vysvetľujem vlastný vnem v konflikte mentalít a štátov. Svet sa znovu rozštiepil na duality: dobro a zlo, muž a žena, násilník a obeť, napádajúci a brániaci sa.
Odhaľujem vlastnú Ukrajinskú identitu, uvedomujem si ako moja identita, národnosť kulminujú, eskalujú s každým aktom násilia voči môjmu národu. Vidím potrebu zvečniť bolesť ako snahu o pamiatku traumatických udalostí.

 

 

Berehynja. Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich.  Ženské lono, ktoré dáva počiatok živému. Bereginja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody.  Hotová pomáhať. Symbol, ktorý sa vo vojne vytráca, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja,  ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou nakoľko násilie je všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.

Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantom kvality porodených detí, kde s každým dňom svet prináša viac smrti?

Zdieľať
censure-677a1470

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

censure-677a1470

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

APK+

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof.Anton Čierny, Jaroslav Kyša

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

APK+

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof.Anton Čierny, Jaroslav Kyša

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.