Becoming a Witch

#witchcraft #mycology #nature #autotherapy #respect #ritual #history 

Proces diplomovej práce Becoming a Witch vzníkal ako smútna sublimácia a eskapizmus. Ale v mojom zaujme už nie je bolestivo upozorňovať o vypráznenosti planéty a kritike kríz, ale priznať osobne a verejne, že som ako autor a ľudská bytosť deprimovaná a potrebujem introspektívne sa pohlbiť, spoznať kultúrne kódy mojej národnosti, ovládať alchýmiu na vytvorenie prírodných pigmentov, byť prospešná svojej komunite a v skratke – spojiť sa s prírodou. Moja autenticita je ale stále dôležitá – mne ako autorovi nestačí byť konzumentom vedomostí o historii čarodejnictva a potrebu abstráktneho myslenia v rituáloch ale aj umelecky transformovať nové poznatky. 

Vytvoriť safe-space pre seba a pre okolie. 

Lebo lokálne dobro protestuje globálnemu zlu.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

Kasha Potrohosh

Becoming a Witch

#witchcraft #mycology #nature #autotherapy #respect #ritual #history 

Proces diplomovej práce Becoming a Witch vzníkal ako smútna sublimácia a eskapizmus. Ale v mojom zaujme už nie je bolestivo upozorňovať o vypráznenosti planéty a kritike kríz, ale priznať osobne a verejne, že som ako autor a ľudská bytosť deprimovaná a potrebujem introspektívne sa pohlbiť, spoznať kultúrne kódy mojej národnosti, ovládať alchýmiu na vytvorenie prírodných pigmentov, byť prospešná svojej komunite a v skratke – spojiť sa s prírodou. Moja autenticita je ale stále dôležitá – mne ako autorovi nestačí byť konzumentom vedomostí o historii čarodejnictva a potrebu abstráktneho myslenia v rituáloch ale aj umelecky transformovať nové poznatky. 

Vytvoriť safe-space pre seba a pre okolie. 

Lebo lokálne dobro protestuje globálnemu zlu.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Becoming a Witch

#witchcraft #mycology #nature #autotherapy #respect #ritual #history 

Proces diplomovej práce Becoming a Witch vzníkal ako smútna sublimácia a eskapizmus. Ale v mojom zaujme už nie je bolestivo upozorňovať o vypráznenosti planéty a kritike kríz, ale priznať osobne a verejne, že som ako autor a ľudská bytosť deprimovaná a potrebujem introspektívne sa pohlbiť, spoznať kultúrne kódy mojej národnosti, ovládať alchýmiu na vytvorenie prírodných pigmentov, byť prospešná svojej komunite a v skratke – spojiť sa s prírodou. Moja autenticita je ale stále dôležitá – mne ako autorovi nestačí byť konzumentom vedomostí o historii čarodejnictva a potrebu abstráktneho myslenia v rituáloch ale aj umelecky transformovať nové poznatky. 

Vytvoriť safe-space pre seba a pre okolie. 

Lebo lokálne dobro protestuje globálnemu zlu.

Zdieľať
20210410_125532-20348320

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

20210410_125532-20348320

Kasha Potrohosh

potrogosha@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru prof. Mgr. Anton Čierny, Asistent Mgr. art. Jaroslav Kyša

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru prof. Mgr. Anton Čierny, Asistent Mgr. art. Jaroslav Kyša

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.