Becoming a Witch

#witchcraft #mycology #nature #autotherapy #respect #ritual #history 

Proces diplomovej práce Becoming a Witch vzníkal ako smútna sublimácia a eskapizmus. Ale v mojom zaujme už nie je bolestivo upozorňovať o vypráznenosti planéty a kritike kríz, ale priznať osobne a verejne, že som ako autor a ľudská bytosť deprimovaná a potrebujem introspektívne sa pohlbiť, spoznať kultúrne kódy mojej národnosti, ovládať alchýmiu na vytvorenie prírodných pigmentov, byť prospešná svojej komunite a v skratke – spojiť sa s prírodou. Moja autenticita je ale stále dôležitá – mne ako autorovi nestačí byť konzumentom vedomostí o historii čarodejnictva a potrebu abstráktneho myslenia v rituáloch ale aj umelecky transformovať nové poznatky. 

Vytvoriť safe-space pre seba a pre okolie. 

Lebo lokálne dobro protestuje globálnemu zlu.

Kasha Potrohosh

2. roč.

Bc.

Ateliér priestorových komunikácií

Intermédiá

potrogosha@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kasha Potrohosh

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?