unconscious

olej na platné, variabilné rozmery

metód automatickej maľby využívaný surrealistami sa stáva autoterapeutíckou sublimáciou vlastných pocitov a emócií. Eliminácia racionálnej kontroly pri aplikovaní náhody pôsobila meditatívne a rekreačne. Nedá sa
ale popierať určitú forma vedomého zásahu spolu s intuíciou, aby bola maľba vizuálne prijateľná alebo zrozumiteľná. A tak iba čiastočne pripisujem podvedomiu rolu tvorca, ktoré mi napokon odhalilo niečo tajné a senzitívne z psychiky, čo by inak bolo potlačené.

Kasha Potrohosh

1. roč.

Mgr.

Ateliér mal+by

Maliarstvo

potrogosha@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kasha Potrohosh

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?