I remember living life like you

   

Jakub Strýček

2. roč.

Bc.

Ateliér mal+by

Maliarstvo

jakub.strycek@student.vsvu.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Strýček

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

tumblr_d3ac3cfdfc3dd7333cdceec6e9b2d125_c7191f9a_2048

Hľadáte niekoho alebo niečo?