V tomhle kupé hoří, pojďme, prosím, jinam.

Poslední týdny zimního semestru jsem byl docela zmatený, bylo to zvláštní období. Maloval jsem z hlavy různé kostely a katedrály. 

Něco si nakreslím do malého skicáku, a pak to namaluji na větší formát olejem, který mi je stále výzvou. Občas to funguje, jindy ne. 

 

Jaromír Šplíchal

1. roč.

Bc.

Prípravný ateliér maľby

Maliarstvo

jara.splichal@gmail.com

420733366534

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jaromír Šplíchal

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?