City of Arts and Sciences

Tento semester išlo mne o pokračovaní v narábaní s témou svetla a zachytávania svetelných vízie.

Téma  nadväzuje pojmy mojej bakalárskej prace s prenosom svetla do priestoru, jeho nasledujúcej  transformáciou kompozície a pridaním figurálneho motívu.

Rozdeľ je v tom, že  neznámy pôvod svetelných objektov sa nemodifikoval do otvorenej vízie s najavo viditeľnou prírodou veci.

Behom tohto semestra téma  prešla cez niekoľko etáp, čo umožnili jej, v nejakom zmysle, sa vrátiť na rovinu neznámeho bez presného definovania pôvodu svetelných objektov . Ale zároveň sa v tom objavila nová poloha pre rozpracovanie – špecifická  farebnosť ktorá vie meniť smer  a príbehový odkaz ku každému obrazu serie.

Ide o to, aby ponúknuť divákovi rozšíriť jeho predstavu o pôvode svetelných zdrojov a o zobrazenom priestore v celku. Umožniť mu nachádzanie vo vlastnom spracovanie veci a odhalenie tých zložiek, ktoré sú pre noho najviac blízkymi. Preto neistota v pôvode veci (mimozemská, božská, ľudská),  a ich klasifikácia ma dosť plynúce hranice.

 Futuristická forma biomorfných  stavieb bola zvolená pre jeden z interpretačných javov narábania s témou,  naznak sci-fi v kontexte nepotvrdeného, nečakaného, nejasného harmonicky stáva jednou zo štruktúr vyskladovania zobrazeného reálneho alebo nereálneho.

Je to vymyslený súčasný svet, minulosť respektíve budúcnosť alebo sa tam zdrži koncept nadčasovosti a medzi priestorového vzťahu všetkých kultúrnych kódov?

 Primárnym zostane dojem pozerajúceho, zosilnený maliarskym aspektom cez prizmu jeho interného  nastavenia.

Balansovanie na hranice prirodzeného a najavo progresívneho, tykajúceho sa nášho života, umožnilo vývin nových polôh v zobrazenom. Interpretačne rámce dovoľujú zmanipulovať formy zobrazeného v reálnom čase ale popritom sa nachádzať pri počiatkoch  fyzických javov.

Anastasiia Onikiienko

1. roč.

Mgr.

Ateliér 3EAM

Maliarstvo

nastyonikienko@gmail.com

0951189013

Ďalšie príspevky študentky*ta

Anastasiia Onikiienko

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?