City of Arts and Sciences

City of Arts and Sciences

Tento semester išlo mne o pokračovaní v narábaní s témou svetla a zachytávania svetelných vízie.

Téma  nadväzuje pojmy mojej bakalárskej prace s prenosom svetla do priestoru, jeho nasledujúcej  transformáciou kompozície a pridaním figurálneho motívu.

Rozdeľ je v tom, že  neznámy pôvod svetelných objektov sa nemodifikoval do otvorenej vízie s najavo viditeľnou prírodou veci.

Behom tohto semestra téma  prešla cez niekoľko etáp, čo umožnili jej, v nejakom zmysle, sa vrátiť na rovinu neznámeho bez presného definovania pôvodu svetelných objektov . Ale zároveň sa v tom objavila nová poloha pre rozpracovanie – špecifická  farebnosť ktorá vie meniť smer  a príbehový odkaz ku každému obrazu serie.

Ide o to, aby ponúknuť divákovi rozšíriť jeho predstavu o pôvode svetelných zdrojov a o zobrazenom priestore v celku. Umožniť mu nachádzanie vo vlastnom spracovanie veci a odhalenie tých zložiek, ktoré sú pre noho najviac blízkymi. Preto neistota v pôvode veci (mimozemská, božská, ľudská),  a ich klasifikácia ma dosť plynúce hranice.

 Futuristická forma biomorfných  stavieb bola zvolená pre jeden z interpretačných javov narábania s témou,  naznak sci-fi v kontexte nepotvrdeného, nečakaného, nejasného harmonicky stáva jednou zo štruktúr vyskladovania zobrazeného reálneho alebo nereálneho.

Je to vymyslený súčasný svet, minulosť respektíve budúcnosť alebo sa tam zdrži koncept nadčasovosti a medzi priestorového vzťahu všetkých kultúrnych kódov?

 Primárnym zostane dojem pozerajúceho, zosilnený maliarskym aspektom cez prizmu jeho interného  nastavenia.

Balansovanie na hranice prirodzeného a najavo progresívneho, tykajúceho sa nášho života, umožnilo vývin nových polôh v zobrazenom. Interpretačne rámce dovoľujú zmanipulovať formy zobrazeného v reálnom čase ale popritom sa nachádzať pri počiatkoch  fyzických javov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

City of Arts and Sciences

City of Arts and Sciences

Tento semester išlo mne o pokračovaní v narábaní s témou svetla a zachytávania svetelných vízie.

Téma  nadväzuje pojmy mojej bakalárskej prace s prenosom svetla do priestoru, jeho nasledujúcej  transformáciou kompozície a pridaním figurálneho motívu.

Rozdeľ je v tom, že  neznámy pôvod svetelných objektov sa nemodifikoval do otvorenej vízie s najavo viditeľnou prírodou veci.

Behom tohto semestra téma  prešla cez niekoľko etáp, čo umožnili jej, v nejakom zmysle, sa vrátiť na rovinu neznámeho bez presného definovania pôvodu svetelných objektov . Ale zároveň sa v tom objavila nová poloha pre rozpracovanie – špecifická  farebnosť ktorá vie meniť smer  a príbehový odkaz ku každému obrazu serie.

Ide o to, aby ponúknuť divákovi rozšíriť jeho predstavu o pôvode svetelných zdrojov a o zobrazenom priestore v celku. Umožniť mu nachádzanie vo vlastnom spracovanie veci a odhalenie tých zložiek, ktoré sú pre noho najviac blízkymi. Preto neistota v pôvode veci (mimozemská, božská, ľudská),  a ich klasifikácia ma dosť plynúce hranice.

 Futuristická forma biomorfných  stavieb bola zvolená pre jeden z interpretačných javov narábania s témou,  naznak sci-fi v kontexte nepotvrdeného, nečakaného, nejasného harmonicky stáva jednou zo štruktúr vyskladovania zobrazeného reálneho alebo nereálneho.

Je to vymyslený súčasný svet, minulosť respektíve budúcnosť alebo sa tam zdrži koncept nadčasovosti a medzi priestorového vzťahu všetkých kultúrnych kódov?

 Primárnym zostane dojem pozerajúceho, zosilnený maliarskym aspektom cez prizmu jeho interného  nastavenia.

Balansovanie na hranice prirodzeného a najavo progresívneho, tykajúceho sa nášho života, umožnilo vývin nových polôh v zobrazenom. Interpretačne rámce dovoľujú zmanipulovať formy zobrazeného v reálnom čase ale popritom sa nachádzať pri počiatkoch  fyzických javov.

Zdieľať

City of Arts and Sciences

City of Arts and Sciences

Tento semester išlo mne o pokračovaní v narábaní s témou svetla a zachytávania svetelných vízie.

Téma  nadväzuje pojmy mojej bakalárskej prace s prenosom svetla do priestoru, jeho nasledujúcej  transformáciou kompozície a pridaním figurálneho motívu.

Rozdeľ je v tom, že  neznámy pôvod svetelných objektov sa nemodifikoval do otvorenej vízie s najavo viditeľnou prírodou veci.

Behom tohto semestra téma  prešla cez niekoľko etáp, čo umožnili jej, v nejakom zmysle, sa vrátiť na rovinu neznámeho bez presného definovania pôvodu svetelných objektov . Ale zároveň sa v tom objavila nová poloha pre rozpracovanie – špecifická  farebnosť ktorá vie meniť smer  a príbehový odkaz ku každému obrazu serie.

Ide o to, aby ponúknuť divákovi rozšíriť jeho predstavu o pôvode svetelných zdrojov a o zobrazenom priestore v celku. Umožniť mu nachádzanie vo vlastnom spracovanie veci a odhalenie tých zložiek, ktoré sú pre noho najviac blízkymi. Preto neistota v pôvode veci (mimozemská, božská, ľudská),  a ich klasifikácia ma dosť plynúce hranice.

 Futuristická forma biomorfných  stavieb bola zvolená pre jeden z interpretačných javov narábania s témou,  naznak sci-fi v kontexte nepotvrdeného, nečakaného, nejasného harmonicky stáva jednou zo štruktúr vyskladovania zobrazeného reálneho alebo nereálneho.

Je to vymyslený súčasný svet, minulosť respektíve budúcnosť alebo sa tam zdrži koncept nadčasovosti a medzi priestorového vzťahu všetkých kultúrnych kódov?

 Primárnym zostane dojem pozerajúceho, zosilnený maliarskym aspektom cez prizmu jeho interného  nastavenia.

Balansovanie na hranice prirodzeného a najavo progresívneho, tykajúceho sa nášho života, umožnilo vývin nových polôh v zobrazenom. Interpretačne rámce dovoľujú zmanipulovať formy zobrazeného v reálnom čase ale popritom sa nachádzať pri počiatkoch  fyzických javov.

Zdieľať
anastasiia-onikiienko-b051bcbf

Anastasiia Onikiienko

nastyonikienko@gmail.com

0951189013

anastasiia-onikiienko-b051bcbf

Anastasiia Onikiienko

nastyonikienko@gmail.com

0951189013

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér 3EAM

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. Mgr. art. Matej Fabian, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér 3EAM

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. Mgr. art. Matej Fabian, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.