Semestrálne práce

Výber niektorých prác vytvorených počas semestra.

Miroslav Klimek

1. roč.

Bc.

Prípravný

Maliarstvo

klimekmiro280@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Miroslav Klimek

MACKOPES 100-09b4a012

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?