textures • Klimek

textures

Práce- Letný semester 2022. Páskovanie a práca s textúrou.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

textures • Klimek

textures

Práce- Letný semester 2022. Páskovanie a práca s textúrou.

Zdieľať

textures • Klimek

textures

Práce- Letný semester 2022. Páskovanie a práca s textúrou.

Zdieľať

Miroslav

klimekmiro280@gmail.com

Miroslav

klimekmiro280@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

prípravný

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

prípravný

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.