Maternity leave (?) Jessica Prečuchová

Maternity leave (?)

Cyklus „Materská dovolenka?“ Je humorná, autobiografická výpoveď, reflektujúca životné úlohy ženy počas obdobia materstva. Odráža vnútorný, miestami vyčerpávajúci svet roli matky, prostredníctvom metaforického poňatia – neustále opakujúceho sa stereotypu v podobe kolotoča, cirkusu , hry a akrobacie. Nadväzuje na sériu kresieb a akvarelov „ Anti–gravity is like my gravidity“, ktorá je predchádzajúcou prácou na tému tehotenstva, zmeny tela a života tehotných žien v nemocničnom prostredí.                                                                                                                          Zámerom tejto práce je introspekcia a stotožňovanie sa s prežitými skúsenosťami v novej úlohe matky, ktoré prostredníctvom maľby skúmam, odľahčujem a zaznamenávam ako „rodinný album“.                                                                                                                                

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maternity leave (?) Jessica Prečuchová

Maternity leave (?)

Cyklus „Materská dovolenka?“ Je humorná, autobiografická výpoveď, reflektujúca životné úlohy ženy počas obdobia materstva. Odráža vnútorný, miestami vyčerpávajúci svet roli matky, prostredníctvom metaforického poňatia – neustále opakujúceho sa stereotypu v podobe kolotoča, cirkusu , hry a akrobacie. Nadväzuje na sériu kresieb a akvarelov „ Anti–gravity is like my gravidity“, ktorá je predchádzajúcou prácou na tému tehotenstva, zmeny tela a života tehotných žien v nemocničnom prostredí.                                                                                                                          Zámerom tejto práce je introspekcia a stotožňovanie sa s prežitými skúsenosťami v novej úlohe matky, ktoré prostredníctvom maľby skúmam, odľahčujem a zaznamenávam ako „rodinný album“.                                                                                                                                

Zdieľať

Maternity leave (?) Jessica Prečuchová

Maternity leave (?)

Cyklus „Materská dovolenka?“ Je humorná, autobiografická výpoveď, reflektujúca životné úlohy ženy počas obdobia materstva. Odráža vnútorný, miestami vyčerpávajúci svet roli matky, prostredníctvom metaforického poňatia – neustále opakujúceho sa stereotypu v podobe kolotoča, cirkusu , hry a akrobacie. Nadväzuje na sériu kresieb a akvarelov „ Anti–gravity is like my gravidity“, ktorá je predchádzajúcou prácou na tému tehotenstva, zmeny tela a života tehotných žien v nemocničnom prostredí.                                                                                                                          Zámerom tejto práce je introspekcia a stotožňovanie sa s prežitými skúsenosťami v novej úlohe matky, ktoré prostredníctvom maľby skúmam, odľahčujem a zaznamenávam ako „rodinný album“.                                                                                                                                

Zdieľať
20220608_165615 (1)-c7eca5dd

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

421911831773

20220608_165615 (1)-c7eca5dd

Jessica Prečuchová

jessicaprecuchova@gmail.com

421911831773

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér MAL+BY

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Ateliér MAL+BY

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.