Maternity leave (?)

Cyklus „Materská dovolenka?“ Je humorná, autobiografická výpoveď, reflektujúca životné úlohy ženy počas obdobia materstva. Odráža vnútorný, miestami vyčerpávajúci svet roli matky, prostredníctvom metaforického poňatia – neustále opakujúceho sa stereotypu v podobe kolotoča, cirkusu , hry a akrobacie. Nadväzuje na sériu kresieb a akvarelov „ Anti–gravity is like my gravidity“, ktorá je predchádzajúcou prácou na tému tehotenstva, zmeny tela a života tehotných žien v nemocničnom prostredí.                                                                                                                          Zámerom tejto práce je introspekcia a stotožňovanie sa s prežitými skúsenosťami v novej úlohe matky, ktoré prostredníctvom maľby skúmam, odľahčujem a zaznamenávam ako „rodinný album“.                                                                                                                                

Jessica Prečuchová

4. roč.

Bc.

Ateliér MAL+BY

Maliarstvo

jessicaprecuchova@gmail.com

421911831773

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jessica Prečuchová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?